Erven Grobbink krijgen langer uitstel

Sjoerd en Wessel Grobbink
Foto: Redactie

Sjoerd en Wessel Grobbink hebben van de gemeente Tubbergen weer wat meer lucht gekregen en mogen in ieder geval tot 1 februari 2017 in hun huis blijven wonen. Eerder leek 1 oktober aanstaande de finale datum te worden, maar er is hen nu opnieuw uitstel verleend.

Op 1 februari 2017 moeten de broers wel een definitieve oplossing binnen handbereik hebben. Anders moeten ze het huis aan de Uelserweg in Tubbergen, wat zij geërfd hebben van hun overleden ouders, gedwongen verlaten.

‘Het woondoeleind ontbreekt’

Sjoerd en Wessel  zijn enkele jaren geleden in een bedrijfswoning gaan wonen. Deze heeft hun vader hen nagelaten.  Vader Grobbink runde vroeger het nabijgelegen hotel en heeft daarbij de bedrijfswoning laten bouwen. Nadat de bouw hiervan gereed was, is zijn vrouw overleden. Hij heeft toen zijn bedrijf van de hand gedaan om voor de jongens te kunnen zorgen, maar hij heeft de bedrijfswoning daarbij wel aangehouden. Enkele jaren later is ook hij overleden en zodoende hebben de jongens vervolgens een bedrijfswoning geërfd. De jongens hebben echter geen binding met het hotel en mogen er daarom van de gemeente niet wonen.

Eruit en wel vóór 1 oktober 2016. Dat lot hing de broers lange tijd boven het hoofd. De klok tikt weliswaar door, maar de deadline is dus inmiddels verschoven naar 1 februari 2017. Wat ook nog op de achtergrond meespeelt, is de aanstaande executieveiling van het horecapand. Deze is wat de gemeente aangaat onlosmakelijk verbonden met het woonadres van Sjoerd en Wessel, en daarmee eigenlijk de bron van alle ellende. “We hebben samen met onze advocaat meerdere oplossingsrichtingen aangedragen, blijven in gesprek en hebben goede hoop eruit te komen”, benadrukt hun tante, Kirsten Meijer.

Eerder al uitstel

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jongens vorig jaar ook al uitstel gegeven. Vervolgens schoven gemeentesecretaris Gerard Mensink en wethouder Erik Volmerink naar voren om ‘in totale stilte’ tot een mogelijke oplossing te komen.

Door de op stapel staande veiling vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats. “Het is nu aan Sjoerd en Wessel en een mogelijke projectontwikkelaar om er samen uit te komen”, aldus Mensink en Volmerink. “Daarbij kan gedacht worden aan volledige woningbouw, waar wij als gemeente aan willen meewerken. Hiermee kan een emotionele zaak worden opgelost zonder dat er moet worden gehandhaafd.” Dat is dan ook de reden waarom de gemeente Sjoerd en Wessel alsnog 4 maanden langer de tijd heeft gegeven om tot elkaar te komen.

Reacties