Gaat de stekker uit lijkwagenvereniging Laatste Eer?

Foto: CC0

Aangezien er steeds minder mensen begraven willen worden en er nauwelijks sprake is van ledenaanwas, is de toekomst van lijkwagenvereniging Laatste Eer uit Geesteren onzeker geworden.

“Begrafenissen worden anders ingericht dan vroeger, waardoor de kosten stijgen en het reglement niet meer toereikend is”, legt een bestuurslid uit. “Op dit moment zijn de tarieven gebaseerd op afspraken met één uitvaartonderneming, maar in de praktijk blijkt dat steeds meer mensen er voor kiezen de begrafenis anders te regelen. Veelal is dit veel duurder dan de tarieven waar de contributie op gebaseerd is.”

Daarnaast kampt de vereniging ook met weinig aanwas van jonge leden. Tijdens een algemene ledenvergadering krijgt daarom ieder lid de mogelijkheid om te stemmen op een aantal opties:

  • Opheffen van de vereniging en het kassaldo gelijkelijk verdelen onder de leden
  • Geen contributie meer heffen en uitkeren totdat het ledenkapitaal geheel op is, gecombineerd met een ledenstop
  • De gehele vereniging laten overnemen door een stichting die het beleid in nagenoeg dezelfde lijn kan voortzetten

ALV

Het bestuur van de lijkwagenvereniging hoopt dat de leden vanwege de onzekerheden naar een vergadering komen om de toekomst te bespreken. Deze is op dinsdag 16 oktober vanaf 20.00 uur belegd bij Herterij Twente aan de Meijersweg.

Vanwege de organisatie ervan dienen leden zich vóór 13 oktober aan te melden via het mailadres [email protected] of anders via de website van de Geesterense lijkwagenvereniging.

Reacties

article
62379
Aangezien er steeds minder mensen begraven willen worden en er nauwelijks sprake is van ledenaanwas,
https://tubbergen.nieuws.nl/nieuws/20180926/gaat-stekker-lijkwagenvereniging-laatste-eer/
2018-09-26T18:48:59+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/332/2018/09/03190323/burial-cemetery-dark-782-e15379803205921.jpg
Nieuws