Nog deze maand peilbuizen in Springendal en Dal van de Mosbeek

Foto: Provincie Overijssel

Op verschillende plekken in het Springendal en Dal van Mosbeek worden van april tot juni peilbuizen geplaatst.

“Met behulp van de peilbuizen krijgen we een goed inzicht in hoe het grondwater zich gedraagt in het gebied voor én na de maatregelen. Mocht er schade aan gebouwen of infrastructuur ontstaan tijdens of na de uit te voeren maatregelen, dan kan de eigenaar met die gegevens naar de provincie. Vervolgens kan worden nagegaan of er een relatie ligt”, meldt de provincie Overijssel.

“De maatregelen die we in het gebied nemen, zorgen voor een verandering in het watersysteem, ook onder de oppervlakte”, zegt technisch manager Jan-Henk Schutte namens het projectteam. “Heel af en toe maken we mee dat door een maatregel een weg onbegaanbaar wordt of dat er water in een mestkelder loopt op een boerderij, terwijl we dit niet voorzien hadden. Met de peilbuizen heb je data waardoor je het gesprek dan objectief kan voeren en sneller tot een oplossing komt.”

Data openbaar

Dat is in ieders belang, stelt Schutte. “We doen dit in vrijwel ieder gebiedsproject, omdat het in het verleden wel eens is voorgekomen dat er vervelende situaties ontstonden. Er ontstaat zelden schade, maar als het gebeurt, wil je het met elkaar snel oplossen. Schade is zonder de peilbuizen lastig in verband te brengen met de aanpassingen in de omgeving.”

De data van de peilbuizen wordt openbaar en is straks door iedereen in te zien op DINOloket.nl.

Reacties