Reutummers benadrukken urgentie woningbouw

Foto: Jan Bunte

Reutum wacht al jaren op woningbouw en gesprekken die de dorpsraad met de gemeente heeft gehad, hebben tot nu toe enkel geleid tot een klein uitbreidingsplan van acht nieuwe woningen nabij de rotonde.

Maar voor de leefbaarheid van Reutum is een veel groter plan nodig, geeft de dorpsraad te kennen. “Dat vindt de gemeente ook, maar ze is er nog steeds niet in geslaagd om voor de uitbreiding grond aan te kopen.”

In de drukbezochte jaarvergadering van de dorpsraad in november 2023 hebben de Reutummers hun ongenoegen en teleurstelling uitgesproken tegenover wethouder Ursula Bekhuis. Toen is afgesproken dat er in het voorjaar van 2024 een nieuwe bijeenkomst zou worden gehouden, waarin wethouder Bekhuis het dorp bij zou praten over de stand van zaken. Die bijeenkomst, die door zo’n 150 Reutummers is bezocht, heeft op 15 mei plaatsgevonden.

Wethouder Bekhuis gaf, in het bijzijn van burgermeester Postma en buurtman Bert Oelen, een update over de ontwikkeling sinds de dorpsraadvergadering van november 2023. Er zijn meerdere uitbreidingsrichtingen onderzocht die zijn aangedragen door de gemeente of voortkomen uit initiatieven vanuit het dorp zelf. Diverse locaties zijn om uiteenlopende redenen afgevallen. Op twee locaties ziet de gemeente mogelijkheden om woningbouw te realiseren. Een eerste locatie op de korte termijn, goed voor ongeveer tien tot vijftien woningen en op middellange termijn een groter plan met voldoende woningen om aan de Reutumse vraag voor een reeks van jaren te kunnen voldoen. De plannen bevinden zich in de fase van overleg met de eigenaren over de grondaankoop. De wethouder kon daarom niets melden over de ligging van beide plannen en kon nog geen indicatie geven wanneer er gebouwd kan worden.

Urgentie

Na de toelichting van de wethouder kregen de Reutummers in de zaal het woord. De aanwezigen in de zaal uitten grote zorgen over de achteruitgang van de voorzieningen en de leefbaarheid van het dorp en benadrukten de urgentie van nieuwe woningen. Zij drongen er bij de wethouder op aan om daadkrachtig te handelen en op korte termijn concreet duidelijkheid te geven over de beide plannen, zodat de jongeren en anderen in Reutum die al jaren heel graag willen bouwen weten waar ze aan toe zijn.

Positief nieuws is de aankomende kaveluitgifte van het kleine plan aan de Ootmarsumseweg. Het plan bestaat uit een rij van drie en een rij van vijf woningen. Op 28 mei organiseert de gemeente voor geïnteresseerden een inloopbijenkomst in het Kultuurhoes in Reutum. Daarna wordt de uitgifte in gang gezet. Het streven is om vóór de bouwvakvakantie van dit jaar de kavels uit te geven. Tevens komt de gemeente dan met een planning voor het bouwrijp maken van de grond.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen