Milde taakstraf of vrijspraak geëist voor criminele broers en handlangers

Foto: Redactie

De zitting van de meervoudige strafkamer in Almelo was vanmorgen maar weinig overzichtelijk. Door verschillende omstandigheden was er enkel 1 verdachte aanwezig, terwijl er eigenlijk 4 zijn. Allen worden verdacht van (in)directe betrokkenheid bij de kweek van wiet, in Geesteren en De Lutte.

Ook nog 2 anderen zouden geholpen hebben bij de nodige opruimingswerkzaamheden, maar deze worden niet verdacht van strafbare feiten. Ze zijn daarom na verhoor vrijgelaten en hoeven zich niet te verantwoorden voor een rechter.

Verdachten

Aangezien zijn cliënt wegens een zakelijke reis in de Ukraïne verblijft en volgens mr. Mooren niet op de hoogte was van de zitting, ontbrak H.H. Mooren: “Ik ben ook niet door hem gemachtigd, aangezien ik geen contact heb gehad.” Van de rechtbank mocht de strafrechtadvocaat daarom niet meer namens zijn cliënt optreden. Deze door de officier van justitie mr. Blanco als hoofdverdachte aangemerkte Tilburgenaar werd samen met diens broer J.H. op 4 juli 2013 te Geesteren in een door hem gehuurde woonboerderij aan de Langeveenseweg aangetroffen, waar een hennepkwekerij met 1502 plantjes in werking bleek te zijn. De plantage in De Lutte was al opgeruimd, maar door enig speurwerk kwam de recherche hier op een totaal van 672 hennepplanten. De behoorlijk luxe woningen zouden gebruikt worden voor zijn handel in schilderijen.

J.H. is blijkens zijn advocaat ernstig ziek en was eveneens afwezig. In het verleden zou hij de ziekte van Kahler hebben gehad en op dit moment doorloopt hij volgens zijn eigen verklaring een behandeling tegen kanker. Mr. Speijdel vroeg om vrijspraak wegens diens beperkte rol en clementie gezien zijn gezondheidstoestand. “Hij heeft niet in voorlopige hechtenis gezeten, heeft blijkens verschillende verklaringen van anderen geen bemoeienis gehad met enige hennepkwekerij, had geen sleutel of toegang tot de ruimtes waarin die zich bevonden, et cetera. Er zijn veel spanningen omtrent zijn ziekte en ik vraag u daar rekening mee te houden in uw vonnis.”

De broers H. en J.H. zijn eerder veroordeeld voor andere strafbare feiten. De eerste voor diefstal en 2 zedenmisdrijven, de laatste voor overtreding van de Opiumwet en diefstal.

De in de Sovjet-Unie geboren ‘Vincent’ was als enige verdachte wel aanwezig. Wegens een poging tot doodslag in een andere strafzaak is hij veroordeeld tot 5 jaar celstraf en verblijft daarom in de gevangenis van Veenhuizen. “In juni krijg ik misschien een enkelbandje”, zo hoopt de man. Daarmee doelt de inmiddels tot Nederlander genaturaliseerde V.O. op zijn voorlopige vrijlating, volgend zomer. Hij ontkent enige betrokkenheid bij de hennepkwekerijen, alhoewel hij in beide gevallen als klusjesman werkzaamheden uitvoerde en er gratis mocht wonen. Dit bleef volgens zijn verklaring echter beperkt tot schilderen en opruimen. Naar eigen zeggen krijgt hij de schuld in de schoenen geschoven door H.H. Advocaat mr. Kleczewski wees er o.a. op dat zijn DNA-sporen of vingerafdrukken niet gevonden zijn in de 2 plaatsen delict. “Alles wijst erop dat de heer H.H. zelf eigenaar van de kwekerijen is en niet mijn cliënt. Je zou kunnen zeggen dat hij het niet zo getroffen heeft met zijn onderhuurders, zoals dit zelf aanduidt, maar dat ligt niet zo voor de hand. V.O. leeft van de bijstand en dan kun je nooit de huur opbrengen. Voorts is het natuurlijk raar dat je met een buks in de tuin gaat schieten als je weet dat er beneden een hennepkwekerij draait. Dan wil je juist niet de aandacht op je vestigen. Dan kun je dat wel missen als kiespijn.”

De in België woonachtige T.B. was eveneens afwezig, wellicht doordat de oproeping hem niet bereikt heeft. Evenmin was er een vertegenwoordiger van hem ter zitting.

Eisen

Officier van justitie Blanco is ervan overtuigde dat H.H. de eigenaar van de plantages is geweest. Naar eigen zeggen heeft ze voldoende bewijsstukken gezien waaruit blijkt dat dit zo is, bijvoorbeeld uit de huurovereenkomsten en bijbehorende betalingen. “Het zou nogal ongeloofwaardig zijn om te stellen dat hij een klein deel van het gehuurde onderverhuurd, waar zich stomtoevallig de kwekerijen bevinden, en dat dit tevens de gehele huursom beslaat.” Er volgt nog een nieuwe berekening van de geschatte inkomsten, om dit criminele geld in beslag te nemen. Tegen hem wordt, als ‘first offender’, een taakstraf van 200 uur geëist. Bovendien vraagt de officier om een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar.

J.H. heeft volgens het OM een kleine rol gespeeld. “Hij heeft dingen voor zijn broer gedaan, maar uit de bewijsstukken blijkt mij onvoldoende dat hier sprake is van strafbare feiten. Ik eis daarom vrijspraak voor hem.” Voor de Belgische verdachte geldt hetzelfde, aldus Blanco.

V.O. wordt wat de officier van justitie betreft voor de kwekerij in Geesteren niet aangesproken, maar voor De Lutte wel. “Er is voldoende bewijs voor dat u hier samen met H.H. een hand in heeft gehad. Het lijkt erop dat u er bent geplaatst om op te passen. Daarom is er, hoewel het enige tijd geleden is, een passende straf van toepassing. Ik eis een werkstraf van 80 uur.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen