CDA Overijssel: Onderzoek naar ‘oliewater’ rammelt aan alle kanten

Foto: Natuur en Milieu Overijssel

In opdracht van provinciaal bestuurder Erik Lievers heeft de TU Delft het tussentijdse rapport over de verwerking van olieafvalwater door de NAM nader tegen het licht gehouden. CDA Overijssel laat vandaag weten met interesse de uitkomsten van deze contra-expertise gelezen te hebben en daaruit te concluderen dat er een aantal zwakke plekken in zitten.

CDA Overijssel heeft naar aanleiding van de contra-expertise vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Monitoring, milieu en draagvlak ontbreekt

CDA-woordvoerder Bouwien Rutten: “In de contra-expertise komt o.a. naar voren dat er veel te weinig aandacht is voor monitoring van het verwerken van afvalwater. Ook de milieueffecten en het draagvlak in de omgeving krijgen volgen de contra-expertise te weinig aandacht. Ik wil weten hoe gedeputeerde Lievers hier tegenaan kijkt en wat hij met de uitkomsten gaat doen. Daarom heb ik vandaag schriftelijke vragen ingediend.”

Scenario’s

De NAM heeft de 5 alternatieven geselecteerd die in het kader van de herafweging zullen worden onderzocht. De begeleidingscommissie Herafweging Productiewater Schoonebeek, met gedeputeerde Lievers als voorzitter, heeft het keuzeproces nauwgezet gevolgd en vindt de keuzes van de NAM op dit moment wél voldoende duidelijk en transparant.

De begeleidingscommissie heeft zich inmiddels ook laten bijstaan door onderzoekers van de TU Delft. Zij hebben de verschillende scenario’s voor het verwerken van het afvalwater uit Schoonebeek tegen het licht gehouden. Het CDA wil dat de resultaten van deze contra-expertise expliciet worden meegenomen bij het verdere onderzoek door de NAM.

Reacties