Gemeente wil prijzen van nieuwbouwkavels bevriezen

Foto: Gemeente Tubbergen

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om de prijzen voor de (kavel)uitgifte in de gemeente Tubbergen voor 2017 te bevriezen op het prijspeil van 2016.

Het bevriezen van de (kavel)uitgifteprijzen komt ten goede aan de lokale zoekenden (waaronder starters) van bouwgrond. Ook voor de prijzen van de bedrijventerreinen en de groen- en reststroken wordt voorgesteld om ze te bevriezen op het prijspeil van 2016.

Woningbouw

Voor de 3 grotere kernen Tubbergen, Albergen en Geesteren, alsmede voor het dichtbij Almelo gelegen Mariaparochie/Harbrinkhoek wordt voorgesteld om een vrije sector kaveluitgifteprijs van €220 per m2 (exclusief BTW) te hanteren.

Voor de kleinere kernen Vasse, Reutum, Fleringen, Langeveen en Manderveen wordt een vrije sector kaveluitgifteprijs voorgesteld van € 200 per m2 (exclusief BTW).

Starters

Het college wil zich in 2017 maximaal inzetten om starters op de woningmarkt te faciliteren. Hiervoor worden instrumenten als de starterslening, de korting voor starters ten behoeve van de aankoop van starterskavels en de toepassing van CPO (maatwerk) bij nieuwe uitgifteplannen ingezet.

Wethouder Erik Volmerink vindt het belangrijk dat de gemeente zich blijft inzetten voor starters. “Van de tot op heden in 2016 verkochte bouwkavels is 2/3e deel verkocht aan starters, en om deze reden willen wij de genoemde instrumenten ook in 2017 in blijven zetten.”

‘Goed vestigingsklimaat’

Door het bevriezen van de (kavel)uitgifteprijzen voor bedrijventerreinen beoogd het college tevens om een goed vestigingsklimaat voor lokale ondernemers te creëren.

Het bevriezen van de (kavel)uitgifteprijzen geldt tevens voor de groen- en reststroken. Voor de bedrijventerreinen geldt een prijs van €90 per m2 (exclusief BTW). De prijs voor groen- en reststroken blijft €66,50 per m2 (exclusief overdrachtsbelasting).

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen