Regels voor carbidschieten steeds verder ingeperkt

Foto: Ralph Stamsnieder

Ondanks het feit dat het carbidschieten een lange geschiedenis in Twente kent en niet onder het voorgestelde vuurwerkverbod valt, wordt de eindejaarstraditie steeds verder ingeperkt.

Dat blijkt uit nieuwe regels die de Twentse gemeenten, waaronder de gemeente Tubbergen, voor dit jaar hebben opgesteld. Het uitgangspunt hierbij is “nee, tenzij”. Het college van burgemeesters en wethouders schaart zich achter de strengere regelgeving en stelt daarom de gemeenteraad voor om de huidige APV (Algemene Plaatselijke Verordening) te wijzigen.

Tijdsbeperking

Het afsteken van carbid mag ditmaal alleen van 10 tot 16 uur overdag. Voorheen mocht dit nog tot 2 uur ’s nachts, dus in feite 1 januari van het volgend jaar. Ook komt er een meldingsplicht, waarbij aangegeven moet worden onder welke omstandigheden geschoten gaat worden. Hierbij moeten de coronamaatregelen in acht worden genomen.

Een dergelijke vrijstelling voor het schieten geldt alleen buiten de bebouwde kom met een bus van maximaal 30 liter. Een aantal jaren geleden was dit nog 40 liter.

Dossier: Corona

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden