Vrijwilligers aan de slag op landgoed Schultenwolde

Foto:

Op zaterdag 1 november 2014 is het weer landelijke Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersactie in het groen. Landschap Overijssel ondersteunt de ruim 30 locaties waar meer dan 1.500 mensen hun handen uit de mouwen kunnen steken om het landschap een opknapbeurt te geven. Zo ook op landgoed Schultenwolde, gelegen tussen Harbrinkhoek en Tubbergen.

Knoestige knotbomen, oude boomgaarden, karakteristieke landgoederen, gezellige buurttuinen of groene schoolpleinen. Ze hebben allemaal wel eens behoefte aan een opknapbeurt. Landschap Overijssel is op zoek naar eigenaren of vrijwilligersgroepen die wel wat extra hulp kunnen gebruiken bij het beheer van hun locatie. En waarom dan niet tijdens de Natuurwerkdag? Natuurlijk wordt voor de nodige ondersteuning gezorgd. Zo kan Landschap Overijssel goed gereedschap leveren en zorgen voor  promotiematerialen voor het werven van deelnemers.
Landgoed Schultenwolde
Er is altijd hard gewerkt in de natuur op Schultenwolde. Vroeger samen met vaste krachten en de later geheel door de eigenaren met hulp van vrienden en kennissen. Het bos had niet echt veel onderhoud nodig, maar het heidegebied wel degelijk. Heidegebieden zijn alleen gebaat met schrale mineralenwaarden en een goede grondwaterstand. Helaas is dat sinds 1970 niet meer het geval en het heidegebied groeit dicht met bos en gras. In 1993 zijn we in staat gesteld om met kleinschalige plagwerkzaamheden de natuurwaarden in het heidegebied sterk te verbeteren. Daarna zijn er nog diverse plagprojecten geweest. Ook de rietplas rondom het Hondenven is geschoond. Dit jaar is het bos gedund om het natuurlijk te verjongen en is nog 4 hectare verboste (natte) heide ontbost. In de toekomst zal dit gebied uiteraard worden geplagd, maar daarvoor ontbreken nu even de (externe) financiële middelen.
Werkzaamheden
Op de heide van Schultenwolde komen op grote schaal planten voor die daar niet thuis horen. Soms woekert dit zo sterk dat het alle inheemse planten uit het gebied dreigt te verdringen. Op de Natuurwerkdag willen de organisatoren dat deze uitheemse planten wegzagen, deels afvoeren, afval opruimen van passanten en ook de braam terugsnoeien.
De werkzaamheden beginnen om 09.15 uur en zijn duren tot 14.00 uur. Neem voor meer informatie contact op met locatieleider Willem van den Berg via tel. 06-23228244 of [email protected].