Werkbezoek van Esther de Lange maakt indruk

Foto:

Afgelopen woensdag was Europarlementariër Esther de Lange hier op werkbezoek. Ze houdt zich met name bezig met Landbouw, Milieu en Duurzaamheid Volksgezondheid en Europees budget. Voedselveiligheid staat daarbij hoog op de agenda. Bekend zijn o.m. de voorbeelden van Chinese nepeieren, de fraude met paardenvlees en varkensanus die als inktvisringen over de toonbank zouden gaan. De Lange is kandidaat-lijsttrekker voor het CDA in het Europees parlement en was op uitnodiging van de CDA-afdelingen Tubbergen en Dinkelland naar Noordoost Twente afgereisd. Aandachtspunten van het bezoek waren Natura2000, hoe duurzaamheid in Vasse wordt vormgegeven en uiteraard vele Europese aangelegenheden.Het bezoek startte bij de boerderij van de familie Bouhuis-Koopman, nabij Watermolen de Mast in Vasse. Ter plaatse werd Esther de Lange door betrokkenen (LTO, agrariërs) geïnformeerd over de problematiek in het gebied. De bedrijven in het gebied hebben het gevoel dat de provinciale en de landelijke invulling van Natura2000 zwaarder wordt ingezet dan noodzakelijk. Natura2000 geeft aan dat er geen achteruitgang mag zijn van verschillende soorten habitat (natuur). In onze gemeentes zijn méér locaties alvast aangewezen als toekomstig te beschermen gebied; dit zijn voornamelijk locaties aan de rand van een Natura2000 gebied; de zogenaamde ‘bufferzones’. Veel landbouwgronden krijgen te maken met een waterpeilverhoging waardoor het boeren onmogelijk wordt gemaakt.

Natura2000 is strenger dan noodzakelijk
Door Esther de Lange werd duidelijk gemaakt hoe de wet bedoeld is: geen achteruitgang. Veel andere Europese landen gaan veel genuanceerder om met Natura2000 en kennen bovendien geen EHS, iets dat bovenop de regels voor Natura2000 komt. Door bedrijven in het gebied wordt de noodkreet geslaakt hoe men hier mee moet omgaan.

De Lange zegde toe dat zij, tezamen met de betrokkenen uit het gebied, zich wil inspannen om een gesprek aan te gaan met zowel provinciale als landelijke overheden. Maar ook de lokale gemeentelijke overheid dient duidelijk te zijn, bleek uit haar reactie. Het bezoek werd afgesloten met een bezichtiging van de boerderij en omgeving. Vice-fractievoorzitter Tonny Eidhof: “Het is moeilijk uit te leggen dat deze eeuwenoude boerderij te maken heeft met 4 types habitat, met de PAS (programmatische aanpak stikstof) en dat de gronden zijn aangewezen zijn voor Ondernemen met Natuur en Water. Het is juist van groot belang dat er in het gebied ontwikkelingsmogelijkheden voor boeren blijven bestaan! Noordoost Twente moet geen museum worden. De habitat van de mens, zijn gezin en bedrijf mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan een – mogelijk – voorkomende beestje.”

2013-10-16-21

Duurzaamheid in Vasse
Het volgende bezoek was aan Energiek Vasse waar een indrukwekkende presentatie werd gegeven door Jolanda Kemna en Jan Brunninkhuis. Op enerverende wijze werd verteld wat er allemaal op gebied van duurzaamheid in Vasse gebeurd. Genoeg om Vasse tot het rijkste dorp van Nederland te maken, zo stelden beide enthousiast. Voorbeelden zijn het gebruik van zonnepanelen op ’t Eschhoes, het inzetten van slimme meters in de woningen en de manier waarop het gehele dorp erbij betrokken gaat worden. “Een voorbeeld voor heel Nederland”, aldus het Europarlementslid. De wijze waarop in Vasse wordt omgegaan met duurzaamheid wordt de komende jaren door de universiteit in Delft onderzocht en als voorbeeld gebruikt.

Volle zaal in ’t Oale Roadhoes
Het avondprogramma was voor een volle zaal in ’t Oale Roadhoes te Tubbergen. Uit heel Noordoost Twente waren belangstellenden aanwezig om te horen wat Europa voor de mensen betekent en om te weten te komen hoe het Europees parlement Natura2000 bedoeld heeft. Uiteraard heeft elk land en ook de provincie haar eigen bevoegdheden. Maar waarom Nederland vaak meer wil doen dan andere landen (zoals België waar Natura2000 voornamelijk een website is waarbij wordt aangegeven dat er geen achteruitgang mag optreden) is bijna niet uit te leggen voor betrokkenen in de gebieden. Haar belangrijkste punt was dat er gezamenlijk wordt vastgesteld dat er ontwikkelmogelijkheden moeten blijven voor de bedrijven in het gebied. Er werd verder een boeiende terugkijk gegeven op het middagprogramma. Ook maakte ze met voorbeelden duidelijk dat Europa voor elke burger van groot belang is. Dit omdat je als Europeaan in Europees verband beter kunt onderhandelen dan wanneer je alleen staat. Ook is het van zeer groot belang dat Nederland een goede boerenstand heeft en dit niet wegsaneert en vervolgens alles uit het buitenland moet betrekken, vertelde De Lange haar publiek.

Samen optrekken voor een goede invulling
“We zijn op uitstekende wijze door Esther de Lange geïnformeerd over Europa”, aldus Busscher. “We zien dat we in ons woon- en leefgebied gezamenlijk sterk moeten maken voor onze boeren en hun gezin en hun bedrijf. Boeren en natuur kunnen prima samengaan, maar we moeten niet doorschieten. Genoeg is genoeg; bij strengere maatregelen wordt de mens in het gebied bedreigd en dat is niet de bedoeling. Samen met Europa moeten we in overleg vaststellen wat nog redelijk is. Het mag geen ‘over u, zonder u’ zijn, maar gezamenlijk en in overleg optrekken. Het was een heel goed werkbezoek; dit soort informatievoorzieningen geven je informatie uit de eerste hand. Maar, dat bleek ook al uit de goedgevulde zaal.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen