‘Allemaal een flinke klap van de molen gehad’

Iets dat oud is, moet er ook oud uitzien. Althans, dat wordt vaak gesteld. Maar soms is niets doen gewoon geen optie. Zo ook in het geval van de Grote Geesterse Molen, dat in haar voortbestaan zou worden bedreigd als er niet onlangs een flinke renovatie had plaatsgevonden. “De platen op het dak waren echt flinterdun. Nu hebben ze weer ongeveer de dikte van een duim, precies zoals het hoort dus.”Jan Jansen en Wim Ruiter, de 2 vrijwillige molenaars in Geesteren, vertellen gepassioneerd over hun beroep. Ze hopen dat volgende generaties ook zullen genieten van ‘het werken met een stukje geschiedenis’, zoals zij het molenaarsvak zelf omschrijven.

En naast het feit dat de renovatie flink meer kostte dan oorspronkelijk gedacht, viel ook nog eens de jaarlijkse molendag volledig in het water. Ruiter: “Het onderhoud van de molen is ons erg tegengevallen. De schaliën van de kap zouden deels vervangen worden, maar waren dermate slecht dat de gehele vervanging noodzakelijk bleek. Ook in het schilderwerk was niet voorzien. Het houtwerk bij de kap was op enkele plekken verrot. Het schilderwerk is vervolgens meegenomen, omdat de steiger er toch al omheen stond. Dit scheelt dus op termijn geld, maar nu is de kostenpost groter. Het voegwerk van het metselwerk is algeheel vervangen nabij de beide toegangsdeuren. De veiligheidshekken worden nog vervangen. Reparatie ervan was niet meer aan de orde vanwege zware houtrot. De gehele operatie gaat zo’n €33.000 kosten.”

vy6kr37ypja3nbmpez58qimvx

Gezien het specifieke karakter van het gros van de werkzaamheden zijn vrijwilligers niet inzetbaar. “We hebben daarom gekozen voor plaatselijke ondernemers uit Geesteren aangezien wij hier ook altijd voor sponsoring nooit tevergeefs aankloppen. Zo heeft Theo Lammerink heeft het metsel- en voegwerk gedaan en heeft schildersbedrijf H. Meijer het geheel aan de buitenzijde voor zijn rekening genomen. De wieken moeten nog wel geschilderd worden, maar dat gebeurd nadat het steiger is verwijderd. We hebben er kortom voor gezorgd dat de gehele buitenzijde er weer goed bijstaat, zodat de komende jaren hier voorlopig niet of nauwelijks onderhoud nodig is. De eerstvolgende jaren is het binnenwerk aan een grondig onderhoud toe. Hier zit veel houtrot. Ook is de meelring geknapt en zal deze vervangen moeten worden”, legt Ruiter uit.

tmso2vy0n09ljvwsd0nl4ycij

Er is vanwege de tegenvallers veel ingeteerd op het eigen vermogen, wat de komende jaren een probleem gaat worden – gezien het regelmatige onderhouden aan de molen. Theo Bekhuis, lid van de PR-commissie: “Weliswaar wordt 60% gesubsidieerd door de provincie, maar de overige 40% moet uit eigen spaartegoeden komen. We doen ons best om het zo goed en voordelig mogelijk te doen, maar het zal in de toekomst lastiger worden om de begroting sluitend te krijgen. Dus (nieuwe) vrienden van de molen laat ons niet in de steek. We doen het voor ons nageslacht en voor het behoud van een stukje cultureel erfgoed.”