‘Vrijetijdssector geeft nieuwe impuls aan economie in Twente’

Foto:

De 14 Twentse gemeenten, de Regio Twente, het Twents Bureau voor Toerisme (TBT), verschillende VVV’s/TTI’s en de ondernemers in de toeristische sector in Twente willen de toeristische en recreatieve sector een nieuwe impuls geven. Daarbij moet de overheid een regierol innemen.

Vorige week, tijdens een gezamenlijke bijeenkomst, bleek dat recreatie en toerisme een belangrijke rol kan spelen in de versterking van de regionale economie. De werkgelegenheid in de sector is de aflopen periode gegroeid van 16.000 naar 17.000 banen. Daarnaast is Twente wat betreft naamsbekendheid landelijk gestegen van plek 10 naar plek 5. De regio heeft jaarlijks €850 miljoen aan toeristische bestedingen en 3,6 miljoen overnachtingen.
 
“Om de sector recreatie en toerisme te versterken moeten ondernemers en overheid samen optrekken”, aldus wethouder Roy de Witte, portefeuillehouder recreatie en toerisme. “We hebben elkaar nodig en er is afgesproken dat we samen op gaan trekken. In de gemeente Tubbergen zijn er voldoende faciliteiten aanwezig voor vele activiteiten en evenementen. Op het gebied van paarden en glaskunst zeker, maar ook op andere vlakken. De precieze invulling laten we graag aan de ondernemers over.”
De toeristische/recreatieve sector kan een belangrijke rol spelen in het bestrijden van de werkloosheid in Twente, die met 12% hoog is. De Witte: “Daarvoor is het belangrijk dat de organisaties in de sector nauw samenwerken. We moeten versnippering voorkomen. Met de reclameslogan ‘Twente, Landgoed van Nederland’ heeft het TBT de afgelopen jaren Twente als toeristisch merk versterkt. De toegenomen naamsbekendheid laat dit zien. De sector doet het goed, maar het kan beter.”
In de bijeenkomst zijn de volgende thema’s besproken: marketing & promotie van Twente, productontwikkeling, ondersteuning innovatieve ondernemers, zakelijk toerisme, samenwerken en organisatiestructuur. “De komende periode worden deze thema’s vertaald in een gezamenlijke agenda, zodat er ook echt werk van wordt gemaakt”, aldus De Witte.