Geesteren kiest massaal voor meer duurzaamheid

Foto:

De uitslag van de enquête die afgelopen zomer in Geesteren is gehouden, is bekend. Edwin de Veen laat dit namens het platform Geesteren Duurzaam weten.

De Veen: “Als het aan de inwoners van Geesteren ligt, wordt onze lokale samenleving binnenkort duurzamer. Ruim 60% van alle inwoners heeft de door de werkgroep Duurzaam Geesteren opgestelde enquête ingeleverd; een uitkomst die er mag zijn!”

Uit het onderzoek blijkt in hoofdlijnen dat veel inwoners al in beperkte mate gebruik maken van energiebesparende maatregelen zoals spouwisolatie of dubbel glas, maar dat er zeker verbetering kan plaatsvinden door te investeren in bijvoorbeeld energiebesparende verlichting, zonnepanelen of een warmwaterboiler op het dak. Ook lijkt er veel draagvlak te zijn voor de realisatie van een groen afvalbrengpunt in ons dorp. “Kortom, Geesteren wil bijdragen aan een beter milieu, kosten besparen en afhankelijkheid van de energieleverancier verminderen”, zo concludeert het platform. Liefst 88% van de bevolking is het in (hoge) mate eens met de stelling ‘Het verbeteren van de duurzaamheid in Geesteren is een goed streven’.

De werkgroep Duurzaam Geesteren zal de meest belangrijke onderwerpen uit de enquête verder gaan uitwerken in een plan van aanpak zodat er deelprojecten kunnen worden opgestart en uiteindelijk gerealiseerd gaan worden.