Hoog rapportcijfer van cliënten voor TSN Thuiszorg

Foto:

Zorgaanbieders zijn verplicht om eens in de 2 jaar de cliënt-ervaringen en kwaliteit van zorg te toetsen en inzichtelijk te maken. Cliënten worden in een onafhankelijk onderzoek ondervraagd over thema’s als respectvolle behandeling, het ontvangen van de juiste zorg en het verkrijgen van de juiste informatie over de behandeling. TSN Thuiszorg krijgt in Twente een 8,9 als rapportcijfer van haar cliënten in de Verpleging & Verzorging.

Het hoge cijfer blijkt uit het recent gepubliceerde rapport van onafhankelijk onderzoeksbureau Zorg DNA. De manier waarop de verpleegkundigen de cliënten bejegenen wordt het hoogst gewaardeerd met een score van 3.70 (landelijk 3,56).  “Een resultaat om trots op te zijn”, vindt regiomanager Heleen Verschoor. “Ook op de overige indicatoren (Lichamelijke Verzorging, Kwaliteit Personeel, Inspraak en Informatie) scoren we ruim boven het landelijk gemiddelde.”
Veilig en vertrouwd
Heleen geeft in Twente leiding aan 7 teams Verpleging & Verzorging en 12 teams Huishoudelijke Hulp. “Vanuit de vestigingen in Almelo, Hengelo en Enschede verlenen de teams zorg in alle 14 Twentse gemeenten”, legt Heleen uit. “Het is ons doel dat cliënten zo lang en zo veilig mogelijk in hun vertrouwde huis kunnen blijven wonen en optimaal van de eigen leefomgeving genieten. De lokale aanpak geeft cliënten een vertrouwd gevoel. De medewerkers komen veelal uit de buurt van de cliënt,  kennen de weg en door de goede contacten met de andere sociale partners kunnen we optimale ondersteuning bieden.”
Resultaten
Zorg DNA voerde het onderzoek dit najaar uit onder de cliënten van TSN door middel van de zogenaamde CQI-meting (Customer Quality Index), een gestandaardiseerde systematiek waarmee klantervaringen in de Zorg eenduidig kunnen worden gemeten, geanalyseerd en gerapporteerd. De resultaten voor de 5 indicatoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde is te vinden op www.tsn-thuiszorg.nl, onder het kopje Nieuws.
Vormen van (thuis)zorg
Naast de Verpleging & Verzorging en Huishoudelijke Hulp biedt TSN in Twente ook andere vormen van (thuis)zorg. Een voorbeeld is Begeleiding Thuis in het val iemand de grip op het dagelijks leven even kwijt is, zoals hulp bij administratie of opvoeden. Ook is er een nauwe afstemming met Mantelzorgers en levert TSN Personenalarmering.