Voetbalclub Fleringen krijgt steun gehele gemeenteraad bij aanleg kunstgrasveld

Complex van Voetbalclub Fleringen
Foto: VC Fleringen

Van onmogelijk naar realiteit. Het geschetste droomplaatje van VC Fleringen lijkt een financiële bijdrage van €100.000 uit Mijn Dorp 2030 tegemoet te kunnen zien. Daarmee kan de club een kunstgrasveld aanleggen, alsmede de gehele accommodatie een broodnodige renovatie krijgen.

Zonder uitzondering schaarden de politieke partijen zich achter het raadsvoorstel van het college om een fiks bedrag bij te dragen aan de toekomstplannen van de Fleringer voetbalcub: het eerste veld met kunstgras en de modernisering van het bijbehorende sportcomplex. “Fleringen heeft lange tijd onderzocht of er een mogelijkheid bestond om het complex naar de kern te verhuizen, zodat maximale synergie kon worden bereikt met het Kulturhus (binnensport) en het onderwijs. Verbinding van deze voorzieningen zou een optimale samenwerking tussen verschillende partijen kunnen bewerkstelligen. Deze mogelijkheid bleek echter onhaalbaar, aangezien er onvoldoende ruimte is om de velden aldaar te situeren. Hierop heeft de werkgroep zich gefocust op het multifunctioneel maken van het huidige complex, zodat deze toekomstbestendig wordt”, lichtte wethouder Roy de Witte toe.

De gehele raad kan zich vinden in het collegevoorstel om een ton vanuit de gelden van Mijn Dorp 2030 (totaal €3,5 miljoen) ter beschikking te stellen aan deze plannen. Vooral raadslid Herman Lentferink (Gemeentebelangen/VVD) bleek een vurig pleitbezorger te zijn. “Ik heb in de afgelopen periode  het proces om tot deze realisatie te komen van zeer dichtbij gevolgd. Ik constateer dat er veel energie en tijd is en wordt gestoken om de wens van de vereniging in vervulling te doen gaan. Deze inspanningen hebben er toe geleid dat er binnen de Fleringse gemeenschap  een groot draagvlak is ontstaan voor de aanleg van het kunstgrasveld en opschaling van het sportcomplex. Het geheel wordt multifunctioneel waardoor het voor meer maatschappelijke doelen kan worden gebruikt. Niet alleen de leden, maar ook de Fleringse bedrijven en andere stakeholders gaan de schouders onder de realisering en financiering van het project zetten. Ook van VCF zelf wordt een forse financiële bijdrage gevraagd. Bovendien wordt een fors beroep gedaan op zelfwerkzaamheid, iets waarin Fleringen van nature uitblinkt.”

VC Fleringen zal €70.000 aan eigen middelen inbrengen in het project, wat in totaal €350.000 tot €400.000 gaat kosten. Tijdens de komende raadsvergadering zal dit voorstel als een hamerstuk worden behandeld.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden