Grote belangstelling voor presentatie enquête Mijn Langeveen-Bruinehaar 2030

Volle zaal tijdens presentatie enquête
Foto: Rianne Maathuis

Onder grote belangstelling werden op dinsdagavond 30 mei de resultaten van de door de kernwerkgroep Langeveen-Bruinehaar uitgezette enquête aan de inwoners van Langeveen en Bruinehaar gepresenteerd. De belangstelling was groot en zaal Waaijer was dan ook gevuld met jong en oud, vertegenwoordigers uit het verenigingsleven en ondernemers.

Het afgelopen jaar zijn inwoners, het verenigings- en bedrijfsleven uitgenodigd om een vijftal vragen in te vullen. Om ook de kinderen van de Mariaschool Langeveen in dit project mee te nemen is er gewerkt met het project Tijdscapsule 2030. Daarnaast was er de mogelijkheid om de enquête via Facebook Mijn Langeveen-Bruinehaar 2030 in te vullen. Alle inspanningen resulteerden in een schat aan informatie waaruit het DNA van Langeveen én Bruinehaar is vastgesteld.

Tijdens deze avond vertelde Roy de Witte namens de Gemeente Tubbergen aan de hand van een presentatie wat het proces Dorp 2030 inhoud. Sijko Florijn en Ebo Roek brachten namens Mijn Langeveen-Bruinehaar 2030 de uitslag van de enquête in kaart en de hieruit volgende stappen werden toegelicht. Uit de enquête kwam onder meer naar voren dan we onze ‘rust’ waarderen, maar dat het hebben van een buurtsuper wordt gemist, vooral op sociaal vlak.

Aan de hand van een zevental thema’s werd vervolgens onder leiding van enthousiaste leden van de kernwerkgroep in groepen gediscussieerd en nagedacht over de uitkomsten van de enquête.

Alle resultaten van de brainstormsessie werden aan het eind van de avond kort toegelicht en zullen worden meegenomen in het vervolgtraject, het maken van plannen.

“Wij vinden het geweldig dat er zoveel interesse is getoond voor Mijn Langeveen-Bruinehaar 2030”, zegt kernwerkgroep-woordvoerder Rianne Maathuis. “We hopen dat we op deze avond ook mensen hebben kunnen interesseren om zelf deel te de kernwerkgroep. Belangstellenden kunnen zich melden via [email protected]. Ook andere vragen kunnen gesteld worden via dit mailadres.”

Reacties