Mijn Harbrinkhoek-Mariaparochie 2030 aan de slag met toekomstplannen

Mijn Harbrinkhoek/Mariaparochie 2030 gaat voor de toekomst
Foto: Mathijs ter Horst

In Harbrinkhoek-Mariaparochie beginnen zich de contouren voor de toekomst van het dubbeldorp langzaam maar zeker af te tekenen. Eind mei hield de stuurgroep Mijn Harbrinkhoek-Mariaparochie 2030 (MHM2030) 2 werksessies onder begeleiding van dorpencoach Karola Schröder. Het resultaat is een toekomstplan en een aantal werkgroepen die aan de slag gaan voor de leefbaarheid van het dorp.

De stuurgroep kijkt met een goed gevoel terug op beide avonden. Tijdens de eerste avond, die in het teken stond van welzijn en zorg, zijn 3 thema’s benoemd. “Het eerste thema is Omzien naar Elkaar”, zegt Sylvia Nijhuis. “We gaan aan de slag met het versterken van de samenhang in het dorp. Zo denken we aan het koppelen van vraag en aanbod en het inzetten van maatjes om gezamenlijk iets te ondernemen. Maar eerst is het is goed om eerst na te gaan wat er al is, wat al gedaan wordt en welke behoefte er is.”

‘Inclusief dorp met deeleconomie’

Het tweede thema is een ‘inclusief dorp met deeleconomie’. Volgens Yvonne Kersten is een inclusief dorp is een dorp waar iedere inwoner met één of meerdere inwoners een plezierig en zinvol contact heeft. Dat betekent plekken en situaties creëren waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, zoals de buurtkamer. “Daarnaast denken we na over het behoud van de mobiliteit van inwoners door de inzet van golfkarretjes met chauffeur”, vertelt ze. “Ook praktisch lijkt ons een dorpsdepot voor het delen van steigers, grote ladders en andersoortige zaken die je als inwoners slechts een enkele keer nodig hebt.”

Woonconcepten

Tot slot worden er woonconcepten ontwikkeld voor jong en oud. “De wens om woningen voor jong en oud klinkt telkens als het gaat om de wensen voor ons dorp”, aldus stuurgroeplid Mathijs ter Horst. “De provincie geeft als kader 19 woningen voor de periode 2017-2027. Dit zet direct de uitdaging neer voor deze werkgroep. Hoe ontwikkelen we nieuwe woonconcepten die aansluiten bij de wensen en de verwachtte toekomstige ontwikkelingen?”

Leefomgeving

Op de tweede avond ging het over de leefomgeving van Harbrinkhoek/Mariaparochie. Een prettige leefomgeving draagt bij aan de leefbaarheid. De aanwezigen besloten te kiezen voor de waarden groen, rust en duurzaamheid. “Dit betekent uitbreiden en versterken van de groene elementen, de rust die er in ons dorp is door het behoud van een landelijk karakter”, vertelt stuurgroeplid Ria Schlepers. “Duurzaam geldt niet alleen voor de energievoorziening, het gaat de groep ook om de concrete inrichting van het dorp. Dus wordt er in de komende periode ook nagedacht over ontsluiting en uitbreiding van de Krön, vergroening van het middengebied van ons dubbeldorp en het ontwikkelen van een bedrijfsverzamelgebouw.” Ook voor deze initiatieven zijn er inmiddels werkgroepen opgezet, die met elkaar nadenken over het verwezenlijken van de plannen.

Contact

Inwoners die niet aanwezig konden zijn op deze avonden, maar wel graag actief betrokken willen worden, kunnen zich aanmelden bij Ria Schlepers via tel. 06-37598437 of mail naar [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden