‘Moderne bibliotheekfunctie is boek-overstijgend’

Foto: Herman Huis in 't Veld

Blije gezichten tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces van de gemeente Tubbergen na het akkoord van de gemeenteraad op de nieuwe invulling van de nieuwe bibliotheekfuncties in Albergen en Geesteren. De aanwezige leden van de bibliotheekwerkgroepen uit beide dorpen ontvingen naast de gevraagde financiële bijdrage ook complimenten voor de manier waarop zij dit proces samen hebben opgepakt.

Volgens Ellen Veenhuis (CDA) sluiten de ambitieuze plannen van de werkgroepen uit beide dorpen goed aan bij de Mijn Dorp 2030-gedachte.”Een verbreding van het sociaal domein, een plek om te ontmoeten. Het is mooi dat de dorpen hier zelf mee zijn gekomen, dit zorgt voor een groot draagvlak. Er is goed geluisterd naar de behoeftes van de dorpen en het draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de dorpen. Er vindt zelfwerkzaamheid plaats en na de eenmalige investering kunnen ze zich zelf financieel redden.”

Dat is ook de mening van Gemeentebelangen/VVD. “Goed om te zien dat zoveel vrijwilligers en de Stichting Bibliotheken Tubbergen samen de schouders eronder hebben gezet met het organiseren van een haal- en brengservice”, vindt Herman Lentferink. “Maar wat wij vooral positief vinden, is dat deze invulling leidt tot meer dynamiek en samenwerking binnen de gemeenschap.”

“In het Kulturhus in Albergen is op dit moment een urgente ruimtevraag. Door het bibliotheekpand hiervoor in te zetten krijgt het pand een nieuwe functie en wordt het bestaande en geactualiseerde maatschappelijke vastgoed verstevigd”, vertelt Leon Oosterik van Dorpen Centraal. “De bibliotheekfunctie in Geesteren is eigenlijk nooit is weggeweest dankzij de inzet van 15 vrijwilligers, dat is geweldig. We hebben dan ook vol bewondering het plan ‘De Bib: het huis van ideeën’ gelezen. Over de visie, de multifunctionele invulling van het pand en de exploitatie is goed over nagedacht. Met het resultaat dat een lokale ondernemer een groot deel van het pand wil huren door dat de werkgroep deze ondernemer actief benaderd heeft. Dit zien wij als een goeie basis om de exploitatie rond te krijgen. Ook de ideeën voor een buurtkamer en de eetkamer zien wij als een sociaal en maatschappelijk doel.”

Henk Wessels (PvdA), hoewel positief over de inzet van de werkgroepen, plaatst toch enkele kanttekeningen. “Als we aan de voorkant 3 ton hebben moeten bezuinigen op de bibliotheken en we moeten er nu 2 ton bij leggen en de kosten van de Bibliotheek op School worden door de gemeente de komende jaren vergoed wat is dan de bezuiniging die we hebben gerealiseerd?”, vraagt hij zich af. “Ook ben ik benieuwd hoe de Albergen en Geesteren ervoor zorgen dat de boekencollectie actueel blijft en of de wethouder garant staat voor de openstelling van deze bibliotheken ook als het aantal vrijwilligers of huurders afneemt.”

Volgens wethouder Roy de Witte wordt de boekencollectie actueel gehouden door zowel de inwoners zelf als de SBT, die ook de collectie binnen de breng- en afhaalservice blijft vernieuwen. “Voor het openhouden van de nieuwe bieb staat niet alleen de gemeente garant, maar ook de SBT, die aansluit bij de ontwikkelingen. De bieb op school heeft nu al geleid tot meer lezers, lezersvreugde en de gang naar de bibliotheek”, weet hij. “Wat betreft de financiën: we steken eenmalig geld in het omvormen van de traditionele bibliotheek naar de moderne bibliotheekfunctie, die boekoverstijgend is. Het boek is een prima reden om elkaar te ontmoeten, actueel of niet. Dit is een belangrijk punt voor alle mensen binnen onze samenleving, vooral als het gaat om de kwetsbaren.”

Herbert Oude Luttikhuis (Gemeentebelangen/VVD) had graag gezien dat de bibliotheekplannen werden gefinancierd vanuit Mijn Dorp 2030. “Wij vinden dit een schoolvoorbeeld voor Mijn Dorp 2030, maar dat vonden de dorpen zelf niet. Waarschijnlijk omdat zij bang zijn dat zij dan te snel over hun budget’ zouden gaan. Wij zien dat anders. Er is een totaalbudget voor Mijn Dorp 2030 en dat wordt wat ons betreft niet per dorp gemaximeerd”, benadrukt hij. “De plannen worden beoordeeld op hun merites en niet op geld.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen