‘Yes, in Reutum en Haarle we can!’

In oktober 2016 is Dorpsraad Reutum van start gegaan met Mijn Reutum 2030. Er zijn 5 werkgroepen actief, elk met een specifiek thema voortgekomen uit de jaarvergadering begin dit jaar. Het eerste concrete resultaat is er ook: het ontmoet- en beweegplein.

In augustus 2016 heeft de Dorpsraad de aanpak voor Mijn Reutum 2030 bepaald. Daarna is in oktober een opstartavond gehouden met o.a. jongeren, ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en van de kerk. Tijdens deze avond zijn diverse thema’s verkend, vooruit kijkend naar 2030.

Hoe zijn de inwoners van Reutum en Haarle betrokken?

De uitkomsten van de opstartavond zijn met de inwoners gedeeld op de jaarvergadering in maart. In groepen is over 6 thema’s gediscussieerd, bijvoorbeeld over het thema wonen. Met gebruik van de Waardenwijzer is elk thema in 6  stappen van idee naar vervolgactie geconcretiseerd. Voor nagenoeg elk thema is een werkgroep samengesteld en actief.

Welke thema’s zijn er en waar staan de werkgroepen?

De werkgroep Wonen onderzoekt de behoeften en mogelijkheden voor betaalbare huisvesting in Reutum. Mede met als doel om jongeren in Reutum te houden, evenals ouderen. Diverse mogelijkheden voor huisvesting zijn onderzocht, waaronder het realiseren van appartementen. Ook lokale ondernemers zijn hierbij betrokken.

De leden van de werkgroep Klimaatneutraal Reutum en Haarle hebben vanuit hun vakgebied de ontwikkelingen op het gebied van milieu, klimaat en energieneutraal wonen in kaart gebracht. De werkgroep richt zich als tweede stap op voorlichting en bewustwording van de inwoners. De werkgroep heeft zich aangesloten bij Essenkracht, een klimaatinitiatief van de dorpen/kernen in de gemeente Tubbergen.

De werkgroep Aankleding dorpsplein wil het dorps- en kerkplein beter benutten als centrale plek in Reutum. De werkgroep heeft daartoe diverse initiatieven verkend, waaronder inzet van het plein voor activiteiten. De werkgroep heeft de verenigingen benaderd en gaat binnenkort met hen in gesprek.

De werkgroep Behoud voorzieningen verkeert nog in de opstartfase. Doel is om de voorzieningen in Reutum op peil te houden, nu en in de toekomst. Tijdig zicht hebben op demografische en andere ontwikkelingen en hun betekenis voor de verschillende voorzieningen, zoals kerk, school en bijvoorbeeld het Kultuurhoes. Vervolgens kan de werkgroep vooraf bedenken hoe met deze ontwikkelingen om te gaan.

De werkgroep Verenigingen/Vastgoed houden ontmoetingsfuncties richt zich op het onderling afstemmen van activiteiten van de verenigingen en op het versterken en meer benutten van de website Reutum.nl als platform voor aankondigingen en het delen van informatie voor en door bewoners.

Voor het thema Zorg/Woon-zorgcomplex is momenteel nog geen werkgroep actief.

Het ontmoet- en beweegplein

Dat werkgroepen ergens toe leiden bewijst de werkgroep Plein. In 8 maanden, van plan tot opening, is een fraai en modern Ontmoet en Beweegplein plein gerealiseerd, waar jong en oud elkaar ontmoeten en bewegen. Zo is er een free running parcours en een pannakooi (voetbal) voor de jeugd. Maar er is ook een beweegtoestel en een jeu des boules baan voor de wat oudere inwoners. Dit geheel was mogelijk door de inzet van talloze inwoners en lokale ondernemers. ‘Yes, in Reutum en Haarle we can!’

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden