‘Maak burger baas van eigen omgeving’

Foto: Saskia van Tongeren

Hoe mooi zou het zijn als je zelf kon beslissen hoe de openbare ruimte in jouw buurt eruit zou kunnen zien? In de gemeente Tubbergen kan dat binnenkort. Hoe? Daarover gaan de dorpsraden en de gemeente graag in gesprek met de inwoners van de dorpen.

Binnen het proces Mijn Dorp 2030 kijkt de gemeente Tubbergen samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in ieder dorp. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien.

De gemeente Tubbergen en de dorpsraden werken samen aan een eerste visie per dorp, uitgewerkt op kaarten. Zij proberen hiermee een heldere visie te geven over de kwaliteit van de openbare ruimte (denk hierbij aan bijvoorbeeld paaltjes en borden op plekken waar zij niet functioneel zijn), het openbaar groen, spelen, uitgifte groen en de grootte van te planten bomen.

De dorpsraden juichen deze ontwikkelingen toe en nodigen, mede namens de gemeente Tubbergen, de inwoners per dorp uit voor een inloopbijeenkomst over dit onderwerp in hun dorp. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen inwoners binnenlopen op het tijdstip dat hen het beste past. De COR en de dorpsraad van het dorp zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Tevens zijn landschapsarchitect A. Bijkerk, adviseur openbare ruimte J. Mauritz en de gemeentelijke beleidsmedewerkers ter plaatse. Zij beantwoorden alle vragen en nemen iedereens idee├źn mee in de gemeentelijke visie.

De eerste inloop is op 13 december in de kern Fleringen bij het Kulturhus De Spil georganiseerd. Op 10 januari 2018 volgt Langeveen. Locatie is dan De Gaarf. De overige kernen volgen later.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden