Half miljoen voor Huiskamer Manderveen

Foto: De 7 Mijlen

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een half miljoen uit te trekken voor een maatschappelijke voorziening: Huiskamer Manderveen.

Het geld kan ten laste worden gebracht van de reservepot Mijn Dorp 2030, aldus de gemeente. Het plan Huiskamer Manderveen omvat een laagdrempelige voorziening waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en verbinden.

Het gebouw biedt mogelijkheden voor cultuur, sport, zorg en sociale activiteiten ter ontmoeting en verbinding. De ‘huiskamer’ is de hele dag open, bij wijze van spreken van 07.00 tot middernacht. Voorschoolse- en naschoolse opvang lopen over in het onderwijs en andersom.

Integratie school

De raad wordt voorgesteld 5 ton uit te trekken onder het voorbehoud van het definitief doorgaan van het plan. De bedoeling is basisschool De 7 Mijlen te integreren in het Kulturhus. In de huidige situatie zijn de verschillende functies verdeeld over deze 2 gebouwen, die daardoor ineffectief worden benut.

Door de functies te bundelen onder één dak, valt het schoolgebouw weg. Dit betekent volgens het college “minder maatschappelijk vastgoed en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op de locatie van de voormalige school”.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden