Dubbeldorp hoopt op een centrale ontmoetingsplaats voor jong en oud

Almeloseweg te Mariaparochie met school en parkeerterrein
Foto: Google Maps

Gezond ouder worden en actief deel kunnen blijven nemen aan de samenleving, dat ziet Mijn Harbrinkhoek-Mariaparochie 2030 als één van de belangrijkste speerpunten voor de toekomst van het dorp.

Om die wens te kunnen bewerkstelligen, heeft een werkgroep uit het dorp zich ingezet voor het ontwikkelen van een functionele speel- en ontmoetingsplaats voor iedereen. Tijdens de eerstvolgende vergadering neemt de gemeenteraad van Tubbergen hierover een besluit.

Centrale plek voor jong en oud

Doel van de ontmoetingsplaats is het creëren van een centrale plek voor jong en oud. “We denken dat een dergelijke plek de uitwisseling tussen mensen van alle leeftijden en vergroot”, zegt werkgroeplid Tom Alink. “Naast bewegen, heeft het plein vooral een sociale functie. Want wij denken dat het verbreden en verdiepen van sociale contacten een belangrijke bijdrage zal leveren aan de leefbaarheid van het dorp Harbrinkhoek/Mariaparochie.”

Het dorp beschouwt het terrein tussen de Haambrink en basisschool St. Alphonsus als de ideale plek om deze ontmoetingsplek te realiseren. Immers, jong en oud komt hier bijeen om naar school te gaan, om te sporten, te spelen en om elkaar te ontmoeten. Ook de voormalige tennisbanen worden bij dit plan betrokken. “Daarmee krijgt het een sociale en veilige functie voor, zowel de buurt als de gehele gemeenschap aangezien het ook buiten de schooluren openbaar toegankelijk is”, zegt Tom. “Op het plein worden speeltoestellen voor kinderen geplaatst en bewegingstoestellen en jeu de boules banen voor ouderen. Daarnaast komt er ook een overkapping bij de kantine van de sporthal om droog en gezellig buiten te kunnen zitten.”

Er is een breed draagvlak voor deze ontmoetingsplaats. Dit blijkt niet alleen uit enthousiaste reacties, maar ook door de inzet van het dorp. Zo stellen de Stichting Dorpshuis de Haambrink en basisschool St. Alphonsus hun eigendom hiervoor ter beschikking en zal een groep vrijwilligers het plan onder professionele begeleiding realiseren. Daarnaast wordt er door de gemeenschap een financiële bijdrage geleverd. Ook heeft de provincie een subsidie beschikbaar gesteld.

Brede betrokkenheid

Op het gevaar af dat hij namen vergeet, wil Tom toch namens de bewoners van het dorp zijn dank betuigen aan de betrokkenheid van Stichting Dorpshuis de Haambrink, volleybalvereniging de Krekkers, tennisvereniging de Haambrink, de Dorpsraad, Kinderopvang Bambino, NH1816, Assurantiekantoor W. Busscher, de Buurtkamer, de gemeente Tubbergen, de provincie Overijssel, basisschool St. Alphonsus en de oudervereniging aldaar. “Deze partijen dragen financieel maar ook door middel van zelfredzaamheid bij aan de realisatie van deze multifunctionele speel- en ontmoetingsplaats. En daar kan iedereen in het dubbeldorp Mariaparochie-Harbrinkhoek bijzonder trots op zijn!”

Besluit

Het college van de gemeente Tubbergen heeft de raad geadviseerd een financiële bijdrage te leveren aan dit plan. Het is de bedoeling om dit plan nog in 2018 te realiseren. Het plan wordt besproken tijdens de commissievergadering op 5 juni aanstaande en in de raadsvergadering van 18 juni wordt er een besluit over genomen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden