Inwoners van Geesteren willen een volwaardig winkelcentrum in eigen dorp

jun 15 2017, 20:14 Mijn Dorp 2030
img 5218
Geesteren is voortvarend te werk gegaan met Mijn Dorp 2030. Eén van de speerpunten uit de toekomstvisie van het dorp is de behoefte aan een echt winkelcentrum, waar men niet alleen terecht kan voor de eerste levensbehoeften, maar ook om lekker even te winkelen of een terrasje te pakken.
Vanavond presenteerde de Werkgroep Economie en Werkgelegenheid haar ideeën over het centrum. Ondanks het mooie weer en de eindexamenuitslagen was er veel belangstelling voor de plannen. Dat is geen wonder, want voor het omvormen van de huidige kern, waarin wonen en ondernemen door elkaar lopen, tot een compact winkelcentrum is er nog wel wat nodig. "In een dorp met een vitaal centrum blijven er meer mensen wonen, kunnen sportverenigingen en scholen blijven voortbestaan en houden de huizen een hogere verkoopwaarde. Dat grijpt allemaal in elkaar”, legt een winkelier uit. Het door de werkgroep beoogde doel is een centrum waar de bewoners in ieder geval terecht kunnen voor de eerste levensbehoeften, maar liefst nog meer. "Dan moet je minimaal een supermarkt hebben, een goede bakker, een slager, noem maar op. We willen voorkomen dat Geesteren een stil dorp wordt waar alleen maar gewoond wordt. We willen gaan voor een compacte, krachtige kern, waar ook kernen als Manderveen en Langeveen terecht kunnen. Onze droom is een 'regionomisch Geesteren', met een verscheidenheid aan winkels en horeca."
Die droom wordt onderschreven door de aanwezige Geesternaren, maar ze realiseren zich ook dat dit soms ingrijpende veranderingen kan hebben voor hun bedrijven. "Wij kunnen dit niet alleen dus het is van belang dat de gemeente ook een duit in het zakje doet. Gelukkig zoekt de gemeente in de persoon van bedrijfsconsulente Bianca Menderink altijd de samenwerking met de bedrijven op. Zij legde bijvoorbeeld verbindingen tussen het kadaster en de wethouders en ons. Het is nu onze taak om draagvlak te gaan creëren", zegt ondernemer Dave Kreuwel.
Volgens werkgroeplid Jan Kruse praat de werkgroep niet alleen met gemeente en kadaster maar vooral ook met de ondernemers in Geesteren. "We moeten het tenslotte wel samen doen", benadrukt hij. "Als ondernemers moeten wij bij onszelf te rade gaan. Wat is ons toekomstbeeld, hoe zien we onze bedrijven in 2030? Ook moeten we ons afvragen hoe Geesteren eruit zou zien zonder ondernemers. Economie speelt een grote rol als het gaat om de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van een dorp."