Oplossing in zicht voor de ‘teerput van Vasse’

De aannemerscombinatie Plegt-Vos/Fuhler heeft een voorstel gedaan voor de verdere aanpak van de sanering van de teerput in Vasse, waarin de provincie Overijssel zich kan vinden. Daarmee lijkt een oplossing voor de sanering in zicht. Dat maakte gedeputeerde Ineke Bakker (Milieu en wonen) vandaag bekend.

De aannemerscombinatie Plegt-Vos/Fuhler heeft een voorstel gedaan voor de verdere aanpak van de sanering van de teerput in Vasse, waarin de provincie Overijssel zich kan vinden. Daarmee lijkt een oplossing voor de sanering in zicht. Dat maakte gedeputeerde Ineke Bakker (Milieu en wonen) vandaag bekend.

 

De oplossing zal nu eerst worden besproken met de dorpsraad van Vasse. Daarna zal de aannemer zijn voorstel toelichten in een informatiebijeenkomst op maandag 31 oktober aanstaande. Daarbij zullen ook gedeputeerde Bakker, burgemeester Stegers en wethouder Ophof van de gemeente Tubbergen aanwezig zijn.

 

De teerput is een voormalige stortplaats van chemisch afval. De sanering ervan moesten enkele maanden worden stilgelegd, omdat chemisch afval spontaan naar boven kwam. Volgend jaar moet het opruimen klaar zijn.