Speciaal ‘sloopfonds’ om leegstand schuren en boerderijen tegen te gaan

Op het platteland is er een overschot aan lege schuren, vooral door vergrijzing onder boeren en de zwaardere eisen voor dierenwelzijn. De gemeente Tubbergen probeert het aantal lege en ongebruikte schuren al jaren terug te brengen. Om het gewenste resultaat te bereiken, is er een regeling genaamd Rood voor Rood (RvR).

Op het platteland is er een overschot aan lege schuren, vooral door vergrijzing onder boeren en de zwaardere eisen voor dierenwelzijn. De gemeente Tubbergen probeert het aantal lege en ongebruikte schuren al jaren terug te brengen. Om het gewenste resultaat te bereiken, is er een regeling genaamd Rood voor Rood (RvR).

 

De spelregels voor de RvR zijn simpel. Er mag een nieuwe woning worden gebouwd in het landelijk gebied als er, in ruil daarvoor, een aanzienlijk oppervlak aan schuren wordt gesloopt. Wethouder Jos Harmelink van Ruimtelijke Ontwikkeling: “Daarnaast is men verplicht het landschap te verbeteren. De kosten daarvoor bedragen gemiddeld zo’n €150.000, terwijl de omgeving vaak al heel fraai is.”

 

Aanvragen lopen terug

Er kwamen bijna wekelijks aanvragen binnen bij de gemeente om mee te kunnen doen aan de RvR. Het aantal ‘landschapontsierende objecten’ slonk daardoor zienderogen. Er werd dus volop met de regeling gewerkt, die door iedereen als win-winsituatie wordt gezien.

 

“Er komen echter wel steeds minder aanvragen binnen”, aldus de wethouder. En dat heeft vooral te maken met de economische situatie en de strubbelende huizenmarkt, waardoor er minder nieuwe huizen worden gebouwd – ook in het buitengebied. “In de Achterhoek ligt de regeling al grotendeels stil en de verwachting is dat hier op termijn hetzelfde gaat gebeuren.”

 

Speciaal ‘sloopfonds’

Mede omdat het gebiedsprogramma voor Noordoost Twente als pilotproject wordt beschouwd door de provincie Overijssel, is het de bedoeling dat er volgend jaar een speciaal ‘sloopfonds’ wordt ingesteld waardoor de prikkel om het landschap te verbeteren blijft bestaan.

 

Volgens de wethouder blijft de RvR wel bestaan, maar zal het waarschijnlijk samen met het nieuwe fonds onder worden gebracht in het zogeheten KGO-beleid van de provincie Overijssel.

 

Met de extra regeling wordt het daarnaast ook mogelijk voor aanvragers om te investeren binnen dorpskernen, bijvoorbeeld in de lokale sporthal, terwijl er in het buitengebied een lege schuur gesloopt wordt. Bij de RvR kan dat op dit moment niet.