Gemeente klaar om gladheid in wintermaanden te kunnen bestrijden

Foto:

Met de winter voor de deur, staat ook de gemeentelijke gladheidploeg weer paraat om bij bevriezing van natte weggedeelten, sneeuw of ijzel op pad te gaan. Die ploeg bestaat uit een vrachtauto met strooier voor de hoofdwegen en een trekker met strooier voor de fietspaden en de smallere landbouwwegen.

Met de winter voor de deur, staat ook de gemeentelijke gladheidploeg weer paraat om bij bevriezing van natte weggedeelten, sneeuw of ijzel op pad te gaan. Die ploeg bestaat uit een vrachtauto met strooier voor de hoofdwegen en een trekker met strooier voor de fietspaden en de smallere landbouwwegen.

 

In het zogenaamde gladheidsbestrijdingsplan staat beschreven op welk moment de gemeente in actie komt en welke wegen wordt gestrooid.

 

Gladheidsbestrijdingsplan

Het plan is in prioriteiten verdeeld. De eerste prioriteit hebben de belangrijkste doorgaande wegen door de gemeente. Daarna volgen de wegen die het mogelijk maken dat aanwonenden zo snel mogelijk een gestrooide route kan bereiken. En als derde prioriteit hebben de overige landbouwwegen buiten de bebouwde komen en de industriegebieden.

 

De eerste strooiroute wordt meestal preventief gestrooid, dus voordat de gladheid ontstaat. Wanneer de provincie Overijssel vanuit hun steunpunt aan de Almeloseweg in Tubbergen gaat strooien, sluiten de gemeente Tubbergen en andere omliggende gemeenten zich hierbij aan. Op deze manier kan gelijktijdig op het hele netwerk van hoofdwegen wordt gestrooid.

 

 

Bij langdurige sneeuw zal handmatig worden gestrooid op openbare plekken zoals bushaltes, invalideparkeerplaatsen, het gemeentehuis en de bibliotheek. Particulier terrein, zoals bijvoorbeeld de parkeerplaats bij de Rabobank valt daar niet onder.

 

Ook is in het plan een boeteclausule opgenomen voor het geval de zoutleverancier te laat of geen zout aanlevert. Mocht er toch een zouttekort ontstaan, dan kunnen strooiroutes worden ingekort.

 

Aansprakelijkheid

De gemeente heeft als wegbeheerder de taak om haar wegen goed begaanbaar te houden, ook in moeilijke omstandigheden, zoals bij opkomende gladheid of doorzettende sneeuwval in de winter.

 

Bij gladheid betekent het dat zij een inspanningsverplichting heeft. De wegbeheerder kan evenwel geen garantie geven dat de weg niet glad is. Wel dient zij alle mogelijke inspanningen te verrichten om eventuele schades zoveel mogelijk te beperken. Bij aansprakelijkheidstellingen dient de wegbeheerder dan ook aan te tonen dat zij zorgvuldig gehandeld heeft en de werkzaamheden heeft uitgevoerd, zoals beschreven in het gemeentelijk gladheidbestrijdingsplan.

Cookieinstellingen