Meer promotie van uitzonderlijke onderscheiding voor bijzondere jongeren

Foto:

Hoewel er vorig jaar 2 jongelui door anderen aangemeld zijn voor het speciale Jeugdlintje, voldeden deze volgens de jury niet aan de criteria en is er dus ook niks uitgereikt. In de toekomst moet dit anders, zo is de conclusie van de gemeente.

Hoewel er vorig jaar 2 jongelui door anderen aangemeld zijn voor het speciale Jeugdlintje, voldeden deze volgens de jury niet aan de criteria en is er dus ook niks uitgereikt. In de toekomst moet dit anders, zo is de conclusie van de gemeente.

 

“Hoe kunnen we nu zorgen dat het niveau van de aangemelde jongeren hoog genoeg is? En tegelijkertijd willen we dat hun namen aan ons door worden gegeven. We gaan daarom nog meer ruchtbaarheid gaan geven aan het feit dat dit een belangrijke prijs is”, zo legt wethouder Tom Vleerbos. “We komen er ook regelmatig op terug, maar we gaan daarbij juist niet op de jeugd mikken. Hun ouders, opa’s en oma’s, politie, de sportraad of ouderenraad zijn namelijk juist degenen die hen aanmelden. Daarom gaan we er wel tijdens allerlei gelegenheden aandacht voor vragen om ervoor te zorgen dat de jongere op een passende manier wordt bedankt voor zijn goede daden.”

 

In 2011 waren Annemiek Assen uit Vasse en Wout Wesselink uit Tubbergen de eersten die het Jeugdlintje in ontvangst namen. Beide kregen overigens eerst enkele andere prijzen, omdat het ontwerp voor het lintje nog niet klaar was. Tiemen Hams uit Tubbergen bleek het winnende ontwerp te hebben gemaakt, nadat er op de Tubbergse locatie van scholengemeenschap St. Canisius een wedstrijd over was uitgeschreven.

 

Advies

Een jury adviseert het college over de uitreiking van het jeugdlintje. De jury bestaat uit Janneke Nijhuis (vertegenwoordiger vanuit de jeugd), Kelly Bekhuis (WMO-raad), Monica Bijen (SWT/Jongerenwerkster), René Oude Alink (directeur SG Canisius locatie Tubbergen) en Gerard aan de Stegge (directeur Basisschool Mariaschool Reutum). Het college stemt hiermee in dat dezelfde jury dit jaar weer een advies uitbrengt en gaat er ook mee akkoord dat, vanaf 2014, jaarlijks telkens de helft van de juryleden aftreedt en wordt vervangen.