Behendigheidsbaan bij verhuurder van off-road buggy’s en quads

Foto:

De activiteiten van Buggytoers, een buggy- en quadverhuurbedrijf in Geesteren, krijgen van de gemeente binnenkort een legale status. De eigenaar van de onderneming doet daarvoor een aanvraag.

De activiteiten van Buggytoers, een buggy- en quadverhuurbedrijf in Geesteren, krijgen van de gemeente binnenkort een legale status. De eigenaar van de onderneming doet daarvoor een aanvraag.

 

Op dit moment is er op de locatie waar het bedrijf gevestigd is, sprake van een agrarische bestemming. Maar omdat er geen agrarische activiteiten meer plaatsvinden, kan dat worden omgezet in een woonbestemming.

 

Het bedrijf houdt zich bezig met het organiseren van buggy- en quadtochten. Op het perceel is een behendigheidsbaan aanwezig. In 2 schuren worden kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de buggy’s en worden ze gestald.

Geschiedenis
In het verleden heeft de aanvrager al eens een vergelijkbaar principeverzoek ingediend. Op 17 april 2007 heeft het college van B&W besloten geen medewerking te verlenen aan dit verzoek doordat niet werd voldaan aan de vereiste afstandsmaten, dit type recreatiebedrijf niet gewenst was en omdat er activiteiten buiten plaatsvonden (behendigheidsbaan) – wat in strijd is met het VAB+ beleid.

 

Huidige situatie
Ondanks de eerdere afwijzing is de aanvrager in 2007 toch het bedrijf Buggytours begonnen op het perceel aan de Zekteweg. Op het perceel staan een bedrijfswoning en meerdere bijgebouwen. De bijgebouwen zijn niet meer agrarisch in gebruik. De totale oppervlakte aan bebouwing die in gebruik is ten behoeve van Buggytours is circa 1270 m2.

 

Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van een behendigheidsbaan . Hierop kunnen klanten kort een rondje rijden om te laten zien dat zij de buggy veilig kunnen besturen voordat ze de openbare weg opgaan. Deze behendigheidsbaan ligt buiten en wordt maximaal 1 uur per week gebruikt. Het parkeren geschiedt op eigen terrein.

 

Afweging

De stalling van buggy’s en het aanbieden van dagtochten kan worden aangemerkt als een recreatief bedrijf. Het verhuren van buggy’s en quads draagt bij aan het recreatieve aanbod binnen de gemeente Tubbergen en zorgt voor een nieuwe economische activiteit in het buitengebied. Daarmee past het verzoek binnen de doelstelling van het VAB+ beleid.

 

De activiteiten vinden voornamelijk op de zandwegen in het buitengebied plaats. Voor het rijden in groepen op deze wegen is geen vergunning nodig. Hiervoor gelden de normale verkeersregels.