Handen op elkaar voor minimasters Rabobank Noord Twente

Hoe zorgen we ervoor dat de gemeente Tubbergen aantrekkelijk blijft voor mensen en bedrijven? En wat is überhaupt de term ‘leefbaarheid’? Hoe er het beste invulling aan kan worden gegeven, i.i.g. voor de eerstkomende 15 jaar, daar heeft Rabobank Noord Twente een speciaal soort denktank voor in het leven geroepen. Lokale ‘movers and shakers’ werden hierin uitgedaagd na te denken over de problematiek en uitdagingen van nu en de (nabije) toekomst. Als een soort cadeautje terug aan de samenleving, omdat de bank vorig jaar verkozen werd tot ambassadeur van de gemeente.De deelnemers werden onderverdeeld in een aantal werkgroepen, die verschillende thema’s belichtten. Deze hebben een flink aantal ideeën in kaart gebracht en vervolgens afgelopen dinsdagavond gepresenteerd aan het publiek. Inge Zwijnenberg, directeur bedrijven bij de bank en ‘geestelijk moeder’ van de minimasters gaf in haar inleiding duidelijk aan wat de bedoeling is. “Kennis delen, samen leren. Dat is denk ik de kracht van de minimasters die we georganiseerd hebben – de afgelopen 3/4 jaar. We wilden er ècht iets mee doen, toen mijn collega Erik Jutstra in 2012 tijdens Glasrijk de ambassadeursprijs van Tubbergen uitgereikt kreeg. Samen met zo’n 20 betrokken Tubbergenaren zijn we sinds januari zo’n 8 keer bij elkaar geweest. Wij, de Rabobank, wilden het faciliteren. Maar anderen moesten het doen. Hopelijk zet de uitkomst van vanavond aan tot verdere inspiratie, spreekt het aan en zorgt het voor een actieve discussie. Althans, laat het daar een voedingsbodem van zijn. We proberen het aan te jagen, om partijen uit te dagen. Want we kunnen het echt niet allemaal zelf, we hebben enkel een coördinerende of regisserende rol hierin.”

tvxkm82uuzbo8maf0bo7s49cb

De werkgroep van het thema wonen bestond uit Gerrit Hendriksen, Jan Hulshof, Marloes Scholten en Peter Weda. Laatstgenoemde presenteerde de plannen. “Samen, met z’n allen, zijn we medeverantwoordelijk voor een goede leefomgeving. In de groep ontstonden heel veel ideeën, die we ook 2 keer hebben voorgelegd aan wethouder Harmelink. Wat bleek, tot onze grote verrassing, is dat het meeste al bestond in bestaand beleid. Dit betekent natuurlijk dat er iets schort aan de communicatie. Het moet veel beter gecommuniceerd worden.” De werkgroep ging een gevoelig thema als ‘leefbaarheid in de kleine kernen’ niet uit de weg. Sterker nog, volgens hen is het beter als er meer gefocussed wordt op de 3 grotere dorpen (Albergen, Geesteren, Tubbergen).

Volgens de werkgroep die zich richtte op het thema detailhandel (Thomas ter Beke, Eppie de Boer, Boudewijn Koopman en Judith van der Wal) is het de hoogste tijd voor actie en is ‘niks doen’ geen optie. “Er moet iets gebeuren”, zei presentator Boudewijn Koopman. “Beschikbaarheid is belangrijker dan aanwezigheid. Het leefbaar houden van kleine kernen zit ‘m vooral in noaberschap en een goed verenigingsleven. Samen de schouders eronder.” Volgens de werkgroep moeten consumenten voor een groot winkelaanbod in Tubbergen zijn. “In de aanloop van Tubbergen Bruist is dat ook al duidelijk geworden.”

i8ry3pm6big8j66q2h7t97yy8

Ewald Stamsnieder en Peter Wede presenteerden hun samenwerkingsplannen. “De zorgboer en de veeboer die bij elkaar komen”, aldus Weda. “In Geesteren willen we graag een woonzorgcentrum realiseren. Dat kost energie, maar we hebben uiteindelijk ook veel energie nodig – zodra het er is. Ongeveer een kilometer verderop is de boerderij van Ewald. En hij zocht naar mogelijkheden om de stront van zijn koeien duurzaam om te zetten.” Via een buis vanuit de nog te bouwen biogasinstallatie wordt het toekomstige woonzorgcentrum op Erve Maathuis met kostbaar gas voorzien. Dat wordt dan weer ter plekke omgezet in warmte, zo is de bedoeling.

Bjørn Grundel van het Reutumse bedrijf Inc. Merkbeleving presenteerde OONS namens de werkgroep cultuur en recreatie (Jos van Beem, Harald Droste, Bjørn Grundel, Gerard Koopman en Marijke Nijkrake). “Energie komt van onderen. Subsidie van boven werkt gewoon niet. Daar komen trouwens ook het verkeerde soort mensen op af. Daarnaast, veel mensen hebben goede ideeën, maar worden gewoonweg niet gehoord. Terwijl een ander juist zit te springen om een goed idee te horen, maar niet of nauwelijks gevonden wordt. Wij hadden het plan om hiervoor een soort platform voor te bouwen. Zo werd OONS geboren, op z’n Twents uitgeproken natuurlijk. De ouderwetse ideeënbus werkt nog altijd, maar mocht wel eens een opgefrist worden en naar deze tijd worden gebracht. Met OONS beogen we dat.” Eind dit jaar gaat OONS live, zo beloofde Grundel.

Klik hier voor een overzicht
van de presentaties.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen