Waterschap Vechtstromen: Onrust door injecties NAM serieus nemen

Foto: Redactie

Minister Kamp ontvangt op korte termijn een brief inzake de injecties van afvalwater in lege gasvelden in Noordoost Twente van waterschap Vechtstromen. De minister wordt daarin gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke risico’s van het transporteren en injecteren van afvalwater voor mens, dier en plant.

Ook bij de bevolking en op gemeentelijk niveau is er in Noordoost Twente onrust over mogelijke risico’s en gevolgen voor de leefomgeving door de injecties die de NAM uitvoert. Op verzoek van het bestuur van waterschap Vechtstromen is besloten een brief te sturen aan de minister van economische zaken, Henk Kamp.

In de brief wordt de minister verzocht om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de effecten van de afvalwater injecties door de NAM. In die brief wordt ook verwezen naar een recent gesprek met de minister waar door watergraaf Stefan Kuks de problematiek rondom het transport en de injecties van afvalwater door de NAM in het beheergebied van het waterschap is besproken. In dit gesprek heeft de watergraaf aan de minister gevraagd om de mogelijkheden van zuivering van het afvalwater te onderzoeken, omdat dit leidt tot een meer duurzame oplossing. Minister Kamp heeft in dit gesprek toegezegd deze afweging tegen het licht te willen houden.

Onrust serieus nemen

Het waterschap is de verantwoordelijke overheid op het gebied van grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en heeft uit dien hoofde deskundigheid op dit vlak. Samen met gebiedspartners en andere stakeholders geven zij vorm aan dit werk. Vanuit deze achtergrond vindt het waterschap het passend om de onrust die in het gebied leeft over ontwikkelingen in de ondergrond serieus te nemen.

Reacties