Teller handtekeningen tegen vuilstort NAM staat op 16.000

Foto: Redactie

Op de drempel van 2016 begon het burgerinitiatief Stop Afvalwater Twente met hun actie om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen en daarmee aan te tonen dat de Twentenaren niet achter het injecteren van afvalwater door de NAM staan. Anderhalf maand verder heeft het burgerinitiatief al ruim 16.000 handtekeningen verzameld.

“Wij zijn ontzettend trots op het resultaat tot nu toe. Wij hebben samen al heel veel handtekeningen opgehaald, o.a. tijdens de verschillende carnavalsoptochten. Mensen willen niet dat er afvalwater in onze Twentse bodem wordt gedumpt. Kijk, wij zijn natuurlijk geen geologen of bodemdeskundigen, maar wij hebben ons wel enorm in de materie verdiept en deskundigheid ingewonnen. Niemand kent de risico’s, niemand kan bijvoorbeeld met zekerheid zeggen dat het vieze, chemisch verontreinigde oliewater nooit in ons grondwater terecht komt. Vandaag konden we lezen dat Vitens zich ook zorgen maakt. Wij komen op voor veiligheid en gezondheid van mens, dier en natuur. Nu en in de toekomst. Er staan op dit moment al ruim 16.000 mensen achter ons, dat is een heel goed gevoel”, aldus Freddy Mensink, woordvoerder van de Stichting Stop Afvalwater Twente.

Facebook

Stop Afvalwater Twente is ook op facebook actief. “Sommige mensen zijn zich er niet van bewust dat er al sinds 2011 afvalwater in poreuze lege gasvelden onder half Oldenzaal, Rossum, Ootmarsum en Tubbergen geïnjecteerd wordt. Wij willen mensen bewust maken en duiden op de risico’s die het injecteren met zich mee brengt. Dat doen wij niet door bangmakerij, maar door feitelijke informatie te geven. Op facebook hebben wij veel volgers, we krijgen ontzettend veel positieve berichten binnen. Soms krijgen we ook ‘haat’berichten. Iemand schreef zelfs: Heel Twente moet vergiftigd worden met lood en kwik. Dus: doorgaan met afvalwaterinjectie. Het liefst in het drinkwater. Daar reageren we dan maar niet op”, zegt Ellen Wichman, die zich eveneens inzet voor de actiegroep.

Den Haag

Het burgerinitiatief Stop Afvalwater Twente wil bereiken dat minimal 20.000 volwassenen de petitie tekenen zodat het burgerinitatief aan politiek Den Haag kan laten zien dat de meederderheid van de inwoners van Twente tegen het injecteren van het afvalwater uit Schoonebeek is. Zo hopen ze dat het ministerie van Economische Zaken de vergunning, die is afgegeven aan de NAM, intrekt en het injecteren niet hervat wordt.

Reacties