Weg tussen Albergen en Zenderen wordt in 5 fases afgesloten

Foto: Redactie

Van 21 maart t/m 26 april 2016 is de provinciale weg N744 Zenderen-Albergen afgesloten voor alle verkeer. Dit i.v.m. het uitvoeren van groot onderhoud en het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Het betreft de volgende fasen:

  • Fase 1 (21 maart t/m 24 maart): bebouwde komgrens Albergen tot kanaal Zuidzijde (Zenderseweg);
  • Fase 2 (29 maart t/m 5 april): Vanaf kanaal Zuidzijde tot en met de kruising Broekhuisweg;
  • Fase 3 (5 april t/m 12 april): Na de kruising Broekhuisweg tot de kruising Bekkingvelderweg;
  • Fase 4 (12 april t/m 20 april): Vanaf kruising Bekkingvelderweg tot de kruising Prinsweg;
  • Fase 5 (20 april t/m 26 april): kruising Prinsenweg – Het Stegehuis.

Bovengenoemde planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Doordat de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd, blijven aanwonenden en aangrenzende bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar. Aanwonenden en aangrenzende bedrijven ontvangen hierover nog nader bericht van de aannemer.

De omleiding voor doorgaand verkeer loopt via Almelo, de N743 en de N349 (vice versa). Deze wordt met borden aangegeven.

Werkzaamheden

Het groot onderhoud betreft het vervangen van asfaltlagen en het opnieuw aanbrengen van markeringen op de hoofdrijbaan van de N744 Zenderen-Albergen. Op het fietspad langs de N744 zijn er enkele reparatievakken.

Bij de aansluiting Prinsenweg/het Stegehuis in Zenderen krijgt het asfalt een gele kleur om de alertheid van de verkeersdeelnemers te vergroten. Verder komen er gekleurde palen om een oversteekplaats voor schoolkinderen aan te duiden. Om de veiligheid van de fietsers en voetgangers te verbeteren wordt het voetpad bij deze aansluiting gescheiden van de weg met een groenstrook.

Inloopspreekuren

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden organiseert aannemer KWS Infra inloopspreekuren. Deze spreekuren worden gehouden om vragen van bewoners/bedrijven of andere betrokkenen te beantwoorden.

Locatie is de bouwkeet van KWS Infra aan de Albergerweg 28 in Zenderen (op het terrein van loonbedrijf Hoek). De inloopspreekuren zijn van 13.00 tot 14.00 uur op maandag 21 maart, dinsdag 29 maart, maandag 4 april, maandag 11 april, maandag 18 april en maandag 25 april 2016.Afsluiting N744 Zenderen-Albergen

Reacties