‘Dubieuze dubbelrol provincie bij vergunningen NAM’

Foto: Natuur en Milieu Overijssel

Stichting Stop Afvalwater Twente maakt zich ernstig zorgen over de mogelijke gevolgen van het injecteren van chemisch belast afvalwater door de NAM in de Twentse bodem. En met haar meer dan 30.000 inwoners van Twente, die de petitie om te stoppen met dit injecteren van vuil water ondertekend hebben.

Op dit moment is de NAM in Twente bezig met een zogenaamde pijp-in-pijp-constructie, teneinde in de loop van dit jaar weer te kunnen starten met het injecteren. Voor die werkzaamheden m.b.t. die pijp in pijp-constructie is mogelijk een NB-vergunning nodig, die in dit geval afgegeven dient te worden door de provincie. Om de noodzaak van een dergelijke vergunning te kunnen bepalen dient de provincie een voor-toets uit te voeren. “Tot op heden is dit nog niet gedaan en daardoor bestaat er dus geen zekerheid m.b.t. het al dat niet nodig hebben van een vergunning door de NAM voor de door haar te ontwikkelen activiteiten. Dit terwijl de werkzaamheden al weken aan de gang zijn”, aldus Freddy Mensink van Stop Afvalwater Twente.

In afwachting van de uitvoering van die voor-toets en het in dat verlengde al dan niet afgeven van een dergelijke vergunning heeft Stichting Stop Afvalwater Twente het provinciebestuur verzocht om met onmiddellijke ingang de activiteiten van de NAM inzake de pijp in pijp-constructie stil te leggen.

‘Dubieuze dubbelrol’

De stichting is tevens van mening dat de provincie in deze een dubieuze dubbelrol vertolkt door enerzijds als toetser en vergunningverlener op te treden en anderzijds voorzitter te zijn van de begeleidingscommissie. Mocht de provincie niet over gaan tot handhaving en stillegging van de werkzaamheden dan zal de stichting de Provincie in gebreke stellen.

Tevens roept de belangengroep de gemeenteraden op om de aangenomen moties in de hand provinciebestuurders te attenderen en bij de provincie aan te dringen op het stilleggen van alle activiteiten binnen hun gemeentegrenzen, totdat de vergunningstrajecten in zijn geheel zijn doorlopen.

Reacties