Start kwartiermaker LTO Noord in Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

Engbertsdijksvenen
Foto: Provincie Overijssel

De noordelijke Land-en-Tuinbouw Organisatie (LTO Noord) start met het opstellen van een plan van aanpak voor de planfase voor het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen.

LTO Noord heeft onlangs Erik Back benoemd als kwartiermaker voor het gebiedsproces in dit gebied. Dit is een vervolg op de verkenning die door Samen Werkt Beter eerder is opgesteld. Engbertsdijkvenen is een restant van een groot voormalig veengebied. Het gebied kent een bijzondere kern van hoogveen. Het beheerplan voor dit Natura 2000-gebied is opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en in juni in werking getreden. De volgende stap was het vinden van een deskundige partij die goed thuis is in het gebied om het plan van aanpak voor de planfase vorm te geven en met alle betrokken partijen de gesprekken op te starten. Nadat het plan van aanpak uitgewerkt is, wordt bekeken welke partij het meest geschikt is om het gebiedsproces verder te trekken. Lokale agrarische bedrijven en omwonenden volgen het proces rond Engbertsdijksvenen op de voet.

Gedeputeerde Hester Maij van de provincie Overijssel is content met de rol die LTO Noord neemt in deze fase van het gebiedsproces: “Ik ben verheugd dat LTO Noord de taak van kwartiermaker voor Engbertsdijksvenen op zich neemt. Samenwerking is van groot belang, dat blijkt in alle Natura 2000 gebieden. De ervaring van LTO Noord bij het Springendal geeft vertrouwen dat we ook hier tot een goede oplossing kunnen komen voor alle betrokkenen.” Ook LTO Noord is tevreden. Ben Haarman, voorzitter regiobestuur Oost van LTO Noord: “Als organisatie staat LTO Noord dicht bij een grote groep belanghebbenden in het gebied. Wij zijn ervan overtuigd dat LTO Noord de juiste partij is om verschillen te overbruggen en partijen bij elkaar te brengen. Voor we beginnen met het schrijven van het plan van aanpak gaan wij met alle partijen in gesprek. We willen eerst horen en voelen wat er speelt in het gebied, dat is voor het proces van cruciaal belang.”

Balans tussen natuur en economie

Doel van het overkoepelende programma voor de Natura 2000-gebieden is om zowel te werken aan natuurherstel als het creƫren van nieuwe economische kansen. Het verstevigen van natuurgebieden is via het Programma Aanpak Stikstof gekoppeld aan vergunningsruimte voor nieuwe economische activiteiten. Ook op lokaal niveau is er aandacht voor de balans tussen economie in natuur. De provincie Overijssel zal in overleg met partners zorg dragen voor de uitvoering van de benodigde maatregelen.

Centraal in het gebiedsproces staat een aanpak van samenwerking. Met de omgeving wordt gekeken welke herstelmaatregelen nodig zijn. Belangen van ondernemers en omwonenden in de regio worden hierbij meegewogen. Maatwerk in oplossingen staat daarbij voorop.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden