Natuurvereniging zoekt ‘monotoon landschap’ om in te zaaien

Foto: Pixabay

Ook dit jaar wil Vereniging Natuur en Bijen Tubbergen overhoekjes laten bloeien door niet-gebruikte grondstroken in te zaaien met drachtplanten voor een bloemenweide.

In 2016 zijn er door leden van de vereniging bij particulieren en enkele percelen gemeentegrond ingezaaid met een bloemenmengsel. “Het resultaat hiervan is zeer positief ontvangen. Het monotone landschap fleurt hierdoor op.  Honingbijen, wilde bijen, zweefvliegen, vlinders en tal van andere insecten krijgen een betere kans door de wisselende voedselbronnen. Bij niet te grote afstanden tussen deze bloemrijke stroken kunnen deze insecten zich over grotere afstanden verplaatsen”, aldus penningmeester Jos Kruse van Vereniging Natuur en Bijen Tubbergen. “Ook dit jaar willen we stukjes grond met een vriendelijke bloemenpracht laten stralen en kan tevens als voedselbron voor de insecten dienen.”

Mensen kunnen ook zelf hun grond bewerken en inzaaien. Dan wordt het zaaizaad gratis aangeleverd. Indien het land door Vereniging Natuur en Bijen wordt bewerkt en ingezaaid, vraagt deze voor de onkosten een kleine vergoeding: €10 per 100 m2.

Voor vragen of de levering van het bijenmengselzaad kan men contact opnemen met Jos Kruse in Albergen (tel. 06-83652727 of [email protected]).

Resultaat van 2016

Reacties