Fusie tussen de Marke en de Wiekslag is al beklonken

Foto: Redactie

Sinds gisteravond is de fusie tussen de Marke en de Wiekslag definitief. Vanuit de Marke gaan er 3 docenten samen met de leerlingen over naar de Wiekslag.

Nadat 2 weken geleden het bestuur van TOF het voorgenomen besluit heeft genomen tot de fusie, hebben inmiddels de medezeggenschapsraden van beide scholen, de Nederlands Katholieke Schoolraad en de Kerkenraad van de Protestante kerk van Tubbergen met de fusie ingestemd. Daarmee is de fusie vanaf nu definitief.

De fusie gaat al in met ingang van het nieuwe schooljaar. Met ingang van 1 augustus 2017 zullen de Marke en de Wiekslag samen verder gaan als 1 school op de locatie aan de Bruno van Ommenstraat, alwaar de Wiekslag al gevestigd was. Het gebouw van de Marke zal worden afgestoten en en teruggegeven aan de gemeente.

Achter de schermen is de afgelopen maanden door beide scholen in goede samenwerking hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de fusie. Vandaag zijn alle ouders geïnformeerd over de kaders en de consequenties van de fusie. “De activiteiten in de aankomende tijd zullen er met name op gericht zijn om de veranderingen voor zowel leerlingen alsmede het personeel in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat iedereen zich in de nieuwe situatie snel thuis en als één school voelt”, laat interim-directeur Bart Freriks van de Marke weten.

Reacties