Red de Grutto van Vogelwerkgroep Geesteren ontvangt recordbedrag

Foto: RUG / Jos Hooijmeijer

De stichting Red de Grutto krijgt een subsidie van maar liefst 10.000 euro van het natuurfonds SBNL.

Dit fonds noemt zich de enige landelijke natuurorganisatie die zijn geld inzet om particulier natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen. “Daarbij is duurzame benutting ons uitgangspunt”, beschrijft SBNL zichzelf. “Wij slaan een brug tussen betrokken natuurliefhebbers enerzijds en actief beherende particulieren en agrariërs anderzijds.”

Voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren is enorm blij met de forse steun voor Red de Grutto. “De FietenOlie weidevogeldrone komt in zicht. We proberen nu twee plasdrasgebieden extra aan te leggen”, zegt hij. “Noodvoorzieningen voor de weidevogels”, zegt hij. “We kunnen de betrokken boeren die hiervoor land beschikbaar stellen grotendeels schadeloos stellen.” De vijf betrokken boeren bemesten de nieuwe plasdrasgebieden schraal met ouderwetse stalmest van koeien. Hier en daar leggen zij dammen aan om water vast te houden en ze plaatsen pompen om het water op peil te houden.

“Er is te weinig tijd om de plasdrasgebiedjes definitief aan te leggen en omdat de financiering nog niet rond is, kunnen we dankzij de grootste donatie tot nu toe, toch beginnen met de twee plasdrasgebieden deels aan te leggen”, aldus Schröder. “Voor dit doel heeft de SBNL de subsidie verleend.” Een plasdrasgebied staat maximaal vijf centimeter onder water van 15 februari tot 15 juni. “Het is te cruciaal om weer een jaar over te slaan.”

De weidevogels vinden veel voedsel in plasdrasgebieden en in de verschraalde kruidenrijk ingezaaide stroken. “Samen met de wildbeheereenheid hopen we dit gebied vrij te houden van roofdieren, met name de kraaien en vossen. Na vijf weken zijn de kuikens ‘vliegvlug’ en hopen we eindelijk, dat het aantal grutto’s weer zal toenemen. Al decennia daalt het aantal grutto’s in ons werkgebied.”

Het lijkt er op dat het geld bij Red de Grutto makkelijk binnenstroomt, maar dat is echter allerminst het geval. Fondsenwerver Jolanda Kemna uit Vasse zegt samen met onder meer voorzitter Schröder keihard te werken aan goede aanvragen voor subsidies. “Ik moet voor elke subsidiebron een op maat geschreven verhaal aanleveren”, vertelt Jolanda Kemna. “Dat is vaak alleen al meer dan tien pagina’s groot. Geld vragen voor een dure weidevogeldrone bleek lastig. Waarom kost zo’n apparaat zoveel, vragen bestuurders van fondsen keer op keer. Gelukkig helpen de filmpjes op de site mensen te overtuigen. In de video’s leggen we uit hoe zo’n drone precies werkt en waarom zo’n apparaat onmisbaar is.”

Het natuurfonds SBNL stelde volgens Kemna nog een aantal aanvullende vragen voordat het licht op groen kon. Zo moest Red de Grutto een beheersplan aanleveren, waarin de doelstelling, de resultaten, de planning,de financiën en het dekkingsplan beschreven staan.

In totaal heeft de actie Red de Grutto op dit moment bijna 40.000 euro opgebracht, terwijl er 75.000 euro nodig is.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen