NAM legt sanering in het Springendal stil wegens beschermde diersoorten

Injectieput van de NAM
Foto: Mark Mensink

Bij een sanering van de NAM-locatie in natuurgebied Springendal zijn de kamsalamander en de levendbarende hagedis in het gebied aangetroffen.

Deze amfibieën staan op de lijst van beschermde diersoorten. De aanwezigheid van deze dieren zorgt dat het werkterrein niet kan worden vrijgegeven ten behoeve van de geplande saneringswerkzaamheden.

Sanering

In december vorig jaar is de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) begonnen met de start van de sanering rondom de locatie Tubbergen-7 in het natuurgebied Springendal. Hierbij is uitgebreid overleg geweest met Staatsbosbeheer. In hoofdlijnen kan het project opgedeeld worden in vier fases, namelijk de voorbereidingen van het werkterrein, het verwijderen van het bos, het ontgraven van de grond en het herstel van het terrein.

Inmiddels zijn de eerst twee fases uitgevoerd. De vervolgstappen zijn nu het verwijderen van de stobben en ontgraven van de grond.

Beschermde diersoorten

Een ecologische deskundige heeft echter vorige week aangegeven dat het werkterrein nog niet vrijgegeven kan worden voor de laatste twee fases. De reden hiervoor is, dat de beschermde kamsalamander en levenbarende hagedis op het terrein onder de boomstobben overwinteren. Als gevolg hiervan mogen deze stobben niet gerooid worden en kan het terrein niet afgegraven worden.

De beschermde diersoorten moeten eerst uit hun winterslaap ontwaken en naar andere plekken trekken. Daarna dient om het gehele werkterrein een amfibieënscherm geplaatst te worden, zodat deze beschermde diersoorten niet meer terug kunnen komen.

Extra ontheffing

NAM vraagt vanwege de aanwezigheid van deze beschermde diersoorten een extra ontheffing aan bij de provincie. Om te voorkomen dat de werkzaamheden met vele transporten plaatsvinden in het toeristisch hoogseizoen is besloten om de werkzaamheden, die dan nog ongeveer twee maanden duren, uit te stellen tot begin september dit jaar.

In de tussenliggende periode worden er wel diverse maatregelen getroffen om te zorgen dat de betreffende beschermde diersoorten niet meer kunnen terugkeren naar het werkterrein. Deze aangepaste planning past binnen de eerder afgegeven saneringsvergunning door de provincie Overijssel.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden