Geld voor boeren die meewerken aan behoud weidevogels

Foto: Marcel Tettero

De provincie Overijssel steunt vanaf volgend jaar het behoud van de weidevogels rond Geesteren.

Provinciaal ambtenaar Obe Brandsma kwam dit heuglijke nieuws mededelen in de Veldhoek, waar een weideplasgebied is aangelegd. De provincie steunt voortaan het in standhouden van de weidevogels in dit deel van het buitengebied in Geesteren door boeren schadeloos te stellen. Vogelwerkgroep Geesteren is daar uiterst blij mee.

Via de actie Red de Grutto zetten de vogelliefhebbers uit de gemeente Tubbergen zich al maanden in voor het voortbestaan van de weidevogels. Er is zelfs al bijna 50.000 euro bijeengebracht voor de aanschaf van een weidevogeldrone en de aanleg van twee plasdrasgebieden.

Vinding

Ook is de nieuwe Jelle Hibma-methode van vogelbescherming gepresenteerd. Deze vinding van boer Jelle Hibma uit Friesland is even eenvoudig als effectief. Hij verlaagt het nest soms maar een paar cm dieper in de grond, zodat de maaimachine de eieren niet beschadigt en de weidevogel toch de vijandige roofvogels in de gaten kan houden en verjagen. Vogelwerkgroep Geesteren noemt deze werkwijze al ‘het ei van Columbus’ en vindt dat iedereen in heel Nederland dit principe moet navolgen. “Zo redden we bijna alle nesten”, zegt de agrariër die al 60 jaar weidevogels registreert. Hij is ook actief voor Natuurmonumenten en past de ‘nieuwe’ methode op eigen houtje al tien jaren toe.

Schrijver Hans Dorrestijn ziet liever de mensheid verdwijnen dan de grutto uitsterven. Hij vindt het onvoorstelbaar dat er zo weinig oog is voor de weidevogels in Nederland. De actie die de Vogelwerkgroep Geesteren voert zou in heel Nederland navolging moeten krijgen en de regering moet onmiddellijk ingrijpen, wat de schrijver en cabaretier betreft. Daarom hechtte hij er grote waarde aan bij de persconferentie van de Vogelwerkgroep Geesteren in het verre Twente aanwezig te zijn."Niemand wil weten hoe belangrijk de natuur is. De mens is er afhankelijk van, maar velen sluiten hun ogen. Zelfs als mensen het kunnen zien dan willen ze het niet zien", zegt Dorrestijn die er moedeloos van wordt. Dorrestijn is vooral bekend om zijn typische zwartgallige stijl.Hij is winnaar van de Tollensprijs en de Gouden Harp en is officier in de Orde van Oranje Nassau.

Geplaatst door Vogelwerkgroep Geesteren op Zaterdag 20 april 2019

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen