Sanering verontreinigde grond rond boortoren NAM in Hezingen stilgelegd

Foto: Jan Wullink

De provincie Overijssel geeft de NAM voorlopig geen vergunning voor het saneren van de voormalige aardgas-winlocatie Tubbergen-7, gelegen aan de Boortorenweg in Hezingen.

Door de zogenoemde PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) van de Raad van State van 29 mei kan de provincie tijdelijk geen natuurvergunningen verlenen voor projecten met stikstofemissies. Zodra de provincie de vergunning verleent, wil de NAM de saneringswerkzaamheden hervatten.

Sanering

In december 2018 is de NAM begonnen met de sanering rondom locatie Tubbergen-7. In overleg met Staatsbosbeheer zijn bomen gekapt en in september zou het ontgraven van de grond beginnen. Bij deze werkzaamheden vindt het nodige grondverzet plaats met voertuigen en graafwerktuigen.

De locatie Tubbergen-7 ligt in natuurgebied Springendal, waar de kamsalamander en de levendbarende hagedis zijn aangetroffen. Omdat deze amfibieën op de lijst van beschermde diersoorten staan, kon het werkterrein niet worden vrijgegeven voor de geplande saneringswerkzaamheden. De NAM had daarom dit voorjaar een natuurvergunning op grond van de Wet Natuurbescherming aangevraagd bij de provincie.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden