Opnieuw een ‘full house’ bij dia-avond heemkundevereniging

Ook de 17e achtereenvolgende lezing van Stichting Heemkunde Geesteren trok een volle zaal met belangstellenden van jong tot oud.

De jaarlijkse gebeuren stond deze keer in het teken van de geschiedenis van de Schotboersweg, Volmersweg, Krikhaarsweg en Het Kleine Krikhaar. Het was Bertus Klein Haarhuis die de aanwezigen, om half acht, bij Kottink welkom heette. In het bijzonder de families op wie deze avond de schijnwerpers gericht zouden zijn én voor de sponsors en donateurs van de SHG.

Voor verteller Harry Meinders was het een bijzondere avond. Zijn lezing ging namelijk voor een belangrijk deel over de geschiedenis van de Schotboersweg en directe omgeving. Daar waar hij zelf met zijn gezin vele jaren woonde en werkte. Het was deze avond tegelijkertijd ook zijn laatste lezing. Hij had aan het begin van het heemkundeseizoen al aangegeven, na zovele jaren, een stapje terug te willen doen.

De SHG hoopt in de persoon van Rogier Braakhuis, die deze avond het laatste deel van de lezing voor zijn rekening nam, een waardig opvolger te hebben gevonden. Met behulp van ingetekende topografische kaarten uit 1832 en platen ‘uit de oude doos’ schetsten eerst Meinders en later Braakhuis een uitvoerig beeld van de ontwikkeling van de omgeving. Zo werd verteld dat er al rond het jaar 1300 na Christus landbouw werd bedreven in de buurtschap, dat de soms fel stromende Lutkebeek toen een hele grillige beek was als afvoer van het overtollige water. Dat het Juffershuis eigendom was van de familie Hagendoorn en dat meester Röring ook nog tijdelijk in het Juffers-huis heeft gewoond. Ook verhaalde Meinders over het schaatsen, de winterdag, op ’n Deepsteg en vertelde hij over de overval die in 1937 plaatsvond op Graats en Dieks van de eenzaam gelegen, straatarme Schotboer. Rogier Braakhuis ging de aanwezigen voor over de oudste weg van Geesteren en stond stil bij enkele erven waaronder Krukkert en Folmerinck.

Vervolgens namen Paul Sand en Bertus Klein Haarhuis de presentatie over. Met behulp van dia’s vertelden zij over de bewoners van toen en nu.

Masselk Dieks ‘bearhoaler’ en ‘striekkearl’

Dieks Kroeze (Masselk Dieks) aan de Volmersweg was een bijzonder iemand. Men kende hem als ‘bearhoaler’ maar misschien nog wel meer als ‘striekkearl’. Dieks had namelijk een bijzondere gave; hij kon met zijn handen pijn bestrijden. Dieks maakte een aantal kruisjes op het lichaamsdeel waar men wat mankeerde en de pijn verdween. Het was elke dag een komen en gaan van boeren die hun zeug gedekt moesten hebben en van mensen die hoopten dat Dieks hen van hun kwaal kon genezen.

Aan de Hardenbergerweg had de Geesternaar een stuk weiland liggen dat geheel omgeven was door een aarden wal ter hoogte van ongeveer 30 cm. Zodra de winter zich aandiende, liet men het weiland onder water lopen. Als het ijs dan vervolgens dik genoeg was, genoot men volop van de ijspret op deze eerste ijsbaan van het dorp. Inmiddels wordt het erf bewoond door de familie Van der Bijl.

Erve Oal Geerman (Maathuis)

Aan de Schotboersweg woonde eens de familie Maathuis, in de volksmond bekend als Oal Geerman dat een verbasterde naam is van het boerenerf Oude Geerdink. Rond 1825 werd het erf Oude Geerdink overgenomen door Gerrit Werger. Op 9 februari 1899 trouwde een verre nazaat van deze Gerrit Werger, te weten Hanna Werger met Hein Maathuis van Erve Bodden Bats te West-Geesteren. Hein trouwde ‘erbij in’. Zij kregen 6 kinderen. Toen het jongste kind ongeveer zes jaar was, werd Hanna ziek en overleed zij. Dat betekende een enorme klap voor het gezin. Gerard ging tijdelijk naar zijn oom en tante op Erve Boddenbats. Sien (15) en Miet (12) deden het huishouden en zorgden voor het vee. Vader Hein deed het zware werk op de boerderij en werkte ook nog als grasmaaier in Friesland en Noord-Holland.

Veel steun ondervonden ze die tijd van de noabers. Rond het jaar 1930 kwam er waterleiding. Vanwege de hoge kosten boden velen eerst nogal wat verzet. Hein Maathuis sprak toen de woorden: “Ik dronk altijd uit de sloot en ging aan gans iets anders dood”. In 1931 werd oude boerenhuis afgebroken. Op dezelfde plek werd toen een nieuwe boerderij gebouwd door Jan van Oal Geerman en zijn (latere) echtgenote Anna Alberink. Thans wonen op deze plek Erik en Ellen Busscher-Vloedbeld.

Gezellig napraten

Nadat rond kwart voor elf de laatste dia getoond was, riep Paul Sand Harry Meinders nog eenmaal naar voren om hem heel hartelijk te bedanken voor het vele jaren verzorgen van de lezing tijdens de dia-avond. Als blijk van waardering overhandigde hij Meinders, die zich gelukkig blijft inzetten voor de heemkundevereniging in Geesteren, een wijnpakket. Na iedereen bedankt te hebben, kon Bertus Klein Haarhuis de avond onder luid applaus afsluiten. Door de vele aanwezigen werd daarna nog geruime tijd gezellig nagepraat.

Van deze dia-avond verschijnt binnenkort een dvd waarop de lezing en alle betrokken families, liefst twintig in aantal, uitvoerig in beeld te zien zullen zijn.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden