Asbestboete voor bedrijf uit Geesteren

Foto: CC0

Een bedrijf uit Geesteren heeft van de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid een asbestboete gekregen van 26.100 euro.

Het bedrijf voerde asbestwerkzaamheden uit op het dak van een bedrijfspand in Borger (Drenthe) zonder dat zij voorzorgsmaatregelen had genomen. Werknemers hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels.

Bij een controle vorig jaar juni op een locatie in Borger constateerde een asbestinspecteur dat op het dak van een bedrijfspand asbesthoudende golfplaten op verkeerde wijze waren verwijderd. Hierdoor ontstond een asbestbesmetting in het pand.

Verzuim

Het bedrijf had niet, voordat met het slopen, verwijderen en opruimen van asbesthoudende platen was begonnen, de aanwezigheid van asbest door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau laten inventariseren. Het bedrijf verrichtte de werkzaamheden zonder dat zij in bezit was van een certificaat asbestverwijdering.

De werknemers waren niet in het bezit van het diploma Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) of een geldig certificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV).

Risico’s

Duidelijk was voor de Inspectie SZW dat het bedrijf eigenlijk geen enkele wettelijk verplichte maatregel had genomen bij het verwijderen van het asbest. Bekend is dat er grote risico’s verbonden zijn bij het verwijderen van asbest.

Het bedrijf overtrad hiermee de Arbeidsomstandighedenwet en heeft dan ook een fikse boete gekregen. Tegen deze boete kan het bedrijf nog in beroep gaan.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden