Stichting Leergeld Tubbergen neemt afscheid van coördinator Sandra Voshaar

Foto: Stichting Leergeld Tubbergen

Het is vrijdagavond als zich rond het woonhuis van Sandra Voshaar een aantal dames en een enkele heer verzamelen.

Ze verwacht Loes Ritzen, als voorzitter van de stichting waarvoor Sandra ruim 2,5 jaar betrokken was als vrijwilliger, om even iets af te geven. Wat zij niet weet, is dat dit bezoek een grote blijk van waardering is van haar mede-vrijwilligers, voor haar tomeloze inzet als coördinator voor Stichting Leergeld Tubbergen.

Coördinatie

Sandra is vanaf de oprichting eind 2017 als coördinator bij Leergeld Tubbergen betrokken geweest. In de afgelopen tweeënhalf jaar coördineerde zij met verve de aanmeldingen en aanvragen die gedaan werden door gezinnen die graag een financiële bijdrage wilden ontvangen om hun kind te laten meedoen.

De communicatie naar ouders pakte Sandra zorgvuldig op. Tevens verzorgde zij de match tussen de intermediairs en de gezinnen die een financiële bijdrage vroegen om hun kind te kunnen laten meedoen. Na het huisbezoek van de intermediairs, waarin de hulpvraag duidelijk werd, beoordeelde Sandra de aanvraag voor de bijdrage voor sport, cultuuractiviteiten of schoolse zaken en had zij nauwgezet contact met de penningmeester. En, alsof het niets was, werd van dit alles ook de administratie keurig en nauwgezet verwerkt.

Onder bezielende en enthousiaste leiding van Sandra is de groep van intermediairs uitgegroeid naar acht personen. Samen met hen en het bestuur heeft zij zich voor bijna 100 kinderen in de gemeente Tubbergen ingezet.

Met een applaus, bloemen en een boek vol persoonlijke herinneringen aan de samenwerking, namen de mede-vrijwilligers op deze vrijdagavond in juni afscheid van een verraste Sandra. Haar keuze om meer tijd te hebben voor werk en gezin wordt gerespecteerd, maar ze gaat gemist worden als vrijwilliger van de Leergeld Tubbergen. Voorzitter Loes Ritzen bedankte Sandra en wenste haar, namens een ieder, veel geluk en gezondheid voor de toekomst toe.

Voortzetting

Uiteraard wordt het hulpaanbod aan gezinnen die het financieel zwaar hebben onverminderd voortgezet. Een nieuwe coördinator is inmiddels gevonden.

Stichting Leergeld Tubbergen wil álle kinderen van 4 tot en met 17 jaar in de Gemeente Tubbergen, graag laten meedoen. Een hulpaanvraag hoeft niet persoonlijk, maar kan online via www.leergeld.nl/tubbergen of via [email protected].

Na de aanvraag neemt een vrijwilliger contact op en zal een afspraak worden gemaakt. Tot voor kort werd een huisbezoek gepland, waarin de aanvraag werd besproken. Gezien de huidige coronamaatregelen zal deze afspraak echter uitsluitend online plaatsvinden. Een intermediair zal in dat gesprek de hulpbehoefte inventariseren en de aanvraag verder in behandeling nemen. Indien deze goedgekeurd wordt, betaalt Leergeld Tubbergen rechtstreeks de kosten aan de vereniging of de betreffende school.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden