Peuteropvang blijft behouden voor centrum Geesteren

Sinds 17 augustus jongstleden is peuteropvang De Bengeltjes in de Aloysiusschool te Geesteren gevestigd.

Deze peuteropvang is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar en ter voorbereiding op de basisschool. Vandaar dat de tijden voor deze peuteropvang, 08.30 tot 14 uur, daarmee overeenkomen. Ook beslaat de opvang, net als school, 40 weken.

Voor de zomervakantie is de peuteropvang bij Erve Kampboer (De Kampboertjes) gestopt. Erg jammer, vond Irma Lohuis van de in 2002 opgerichte kinderopvang De Boerderij. Daarop is in goed overleg met de vorige opvangorganisatie (Columbus Junior) besloten de nieuwe opvang voor peuters op bijna dezelfde plek voort te zetten. “Peuteropvang vindt nu plaats in de jongste groep van onze BSO, in de Aloysiusschool.”

Voor alle peuters is het van belang om voor de start van de basisschool een voorschools traject te doorlopen, geeft Lohuis aan. “De overheid stimuleert dit door ouders via de kinderopvangtoeslag een compensatie in de kosten voor deze opvang aan te bieden.”

De Bengeltjes

De Bengeltjes is een VVE-gecertificeerde opvang, benadrukt Lohuis. Dit betekent dat de pedagogisch medewerkers extra geschoold zijn. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen al spelend kunnen leren. Voor kinderen is het vooral gezellig spelen en de wereld hierbij ontdekken in een voor het kind veilige omgeving”, zegt ze. “Naast het spelen op de groep is er ook tijd om lekker buiten te spelen of bij slecht weer binnen een klim- en klauterparcours uit te voeren. De wereld van de kinderen wordt op deze manier steeds groter. Zo krijgt het kind steeds meer zelfvertrouwen, wordt het zelfstandiger en leert het samen te spelen met andere kinderen. Vaak ontstaan in deze periode al de eerste vriendschappen.”

Reacties