Boeren, gemeentes en natuurbeheerders ondertekenen Landschapsdeal

Foto: Landschapsdeal

Stichting Behoud Twents Landschap, LTO Noordoost-Twente, Gebiedscollectief Noordoost-Twente, Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen ondertekenden vandaag de Landschapsdeal Noordoost-Twente.

Dit is een initiatief waarbij overheden en landbouw- en natuurorganisaties zich samen met agrarisch ondernemers, particuliere grondeigenaren en andere beheerders inzetten voor duurzaam beheer van landschapselementen tegen een eerlijke beloning.

“De  liefde voor deze prachtige omgeving is wat ons als partners verbindt,” licht Eibert Jongsma toe. Hij is voorzitter van de stuurgroep Landschapsdeal Noordoost-Twente. “Het groene kleinschalige karakter van Noordoost-Twente willen we graag behouden en versterken door duurzaam beheer van landschapselementen. Tegelijkertijd willen we een vitaal platteland op een toekomstbestendige streekeigen wijze ontwikkelen. Met de Landschapsdeal gaan we aan de slag met onder meer de agrarisch ondernemers en grondeigenaren, die houtwallen, bomenrijen en andere landschapselementen al van oudsher onderhouden. Samen zorgen we, dat we ook op de lange termijn van onze kenmerkende landschapselementen kunnen genieten. Het herstel van landschapselementen vinden we van belang, omdat deze nog altijd een grote meerwaarde hebben. Als aantrekkelijke leefomgeving voor mensen om te wonen, werken en beleven, maar ook als netwerk van verbindingswegen in het landschap tussen natuurgebieden voor planten en dieren.”

Nieuwe functies

Het onderhoud van landschapselementen zoals de houtwallen en singels klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Van oudsher onderhouden agrarisch ondernemers deze houtstructuren die het landschap zo typisch Twents maakt. “De houtwallen dienden vroeger als raster voor het vee en om het gewas te beschermen tegen barre weersomstandigheden,” vertelt Jongsma. “De houtwallen werden met regelmaat gesnoeid, omdat het hout nodig was voor de kachel en voor gereedschap en gebouwen. Het hout is niet meer nodig voor het verwarmen van de woning, maar de houtwal moet nog wel gesnoeid worden, om ook op de lange termijn een gevarieerde dichte houtwal te zijn. Wij zijn trots op de rijke cultuurhistorie die het landschap deze waardevolle betekenis heeft gegeven. Bovendien zien wij kansen om met duurzaam beheer bij te dragen aan onze maatschappelijke opgaven, zoals het verbeteren van biodiversiteit, klimaat en waterkwaliteit. Een landschap dat we nu en in de toekomst willen beleven. Dat vraagt om duurzaam onderhoud, tegen een eerlijke beloning.”

De partners van de Landschapsdeal bekrachtigden de samenwerking met een feestelijk champagneglas vol melk in de hand, uitzicht op de essen en een houten ‘deurstopper’ op zak.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden