Actiegroep zet strijd tegen windmolens voort

Foto: CC0

Een groep van ongeveer twintig inwoners die al langer tegen het plaatsen van windturbines in Noordoost-Twente zijn, laat opnieuw van zich horen nu de vier gemeenten in het gebied een concept-beleidsstuk over dit onderwerp op de kaart hebben gezet.

De bezorgde Twentenaren hebben zich verenigd in de stichting Behoud Twents Landschap en doen hun beklag in een brandbrief aan de bevolking. Aanleiding is “de voorgenomen plaatsing” van windturbines in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Zelf ziet de bewonersgroep meer in (horizontale) wokkelmolens, zonnepanelen op taluds enzovoorts.

Enquête

De vier gemeenten (Dinkelland, Losser, Tubbergen en Oldenzaal) willen de mening van bewoners over wind- en zonne-energie peilen middels een enquête, zo werd vorige week bekendgemaakt. “Dat lijkt mooi, maar de vragen worden gesteld vanuit een al gemaakte keuze dat ‘gemeenten in Noordoost Twente (…) dus ook met zonne-velden en windmolens aan de slag moeten’, zo valt in het persbericht van Energie van Noordoost Twente te lezen. Er is daarin geen ruimte om mee te denken over alternatieven”, concluderen de bezwaarmakers.

Zij roepen andere inwoners overigens op wel mee te doen aan deze enquête (www.energievannoordoosttwente.nl/vragenlijst), maar dan door aan te geven dat de vraagstelling verkeerd is en zich uit te spreken tégen de plaatsing van windturbines. “Daarnaast blijft het ondersteunen van onze petitie tegen plaatsing mogelijk”, aldus de groep. Hierop zijn inmiddels al meer dan 1.100 handtekeningen verzameld.

Nationaal Landschap

De tweede bezwaar dat de actiegroep heeft, betreft de status van het Nationaal Landschap. “Er wordt door de gemeentebesturen een keuze gemaakt om de grenzen van dit unieke stuwwallen-landschap zo aan te passen dat op er op acht plaatsen 49 windturbines geplaatst kunnen worden aan de randen van het gebied en dan voort te gaan met een soort verkleind Nationaal Landschap, waarin dan ook nog eens twaalf zogenaamde dorpsmolens van meer dan 100 meter hoog geplaatst kunnen worden. Wij herhalen ons standpunt dat er niet aan de status en de grenzen van het Nationaal Landschap getornd mag worden (en alleen ruim buiten de grenzen daarvan eventueel nagedacht kan worden over windturbines) om zo het zicht vanuit het stuwwallenlandschap vrij te houden van windturbines.”

Verdere acties

Tegen het bestuurlijke besluit (concept-nota windbeleid) zal formeel bezwaar worden gemaakt, kondigen de actieleiders aan. Verder worden prominente Twentenaren gevraagd om de uitgangspunten van de bezwaarmakers te ondersteunen en is er contact met Duitse zijde over het (mogelijk) uitbreiden van het aantal windmolens op Duits grondgebied. “De strijd gaat door en wordt wat ons betreft geïntensiveerd!”

Reacties