Interactieve kaart van de Engbertsdijksvenen gelanceerd

Foto: YouTube

Omwonenden, ondernemers en recreanten kunnen nu reageren op een tweede interactieve kaart die is gemaakt in het kader van de interne maatregelen voor het natuurherstelproject in Engbertsdijksvenen.

Lag de nadruk in de eerste kaart op de beleving van het natuurgebied, de tweede kaart geeft een aantal belangrijke kenmerken weer vanuit landschap en cultuurhistorie. Daarop zijn verscheidene karakteristieken vanuit verschillende tijdslagen, die typerend zijn voor dit gebied, in beeld gebracht. Dit komt voort uit de landschapsbiografie, welke werd opgesteld door het bureau Cultuurland.

“Alle reacties zijn voor ons waardevol”, laat aannemer Roelofs Groep weten. “Uw opmerkingen zijn persoonlijk en daarom voor anderen niet zichtbaar op de kaart. We willen u op voorhand meegeven dat uw inbreng onderdeel is van het ontwerpproces dat in januari en februari 2021 zijn vervolg krijgt en waar het landschap onderdeel van uitmaakt. De voorstellen die op de interactieve kaart worden getoond geven nog geen garantie dat dit er daadwerkelijk zo uit komt te zien. De visualisaties zijn vooral bedoeld ter inspiratie zodat u kunt aangeven of u cultuurhistorie belangrijk vindt om in de toekomst terug te laten komen. Uw input maakt onderdeel uit van het ontwerpproces waarbij we de afweging tussen natuur en cultuur op een zorgvuldige wijze willen laten plaatsvinden.”

De ontstaansgeschiedenis van Engbertsdijksvenen en omgeving is onlangs vervat in onderstaand filmpje.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden