Archeologen leggen prehistorisch schuurtje op Manderheide bloot

Bij de bodemwerkzaamheden op de Manderheide zijn eind januari de resten van een zogeheten veldspieker, een soort kleine veldschuur, aangetroffen.

Zulke spiekers waren volgens archeoloog Menk Hendriksen schuurtjes met een verhoogde vloer, gebouwd op vier palen. Ze werden gebruikt om graan in op te slaan en te beschermen tegen muizen en ratten. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een op zichzelf staande veldspieker, die buiten de buurtschap lag.

“In de grondmonsters die ik heb genomen, is ook aardewerk gevonden. Dat, en een paar houtskoolmonsters, onderzoeken we verder om de spieker zo precies mogelijk te kunnen dateren”, legt Hendriksen uit. De verwachte periode omvat bijna 2.000 jaar en valt uiteen in de bronstijd (2.000 tot 800 voor Christus) en de ijzertijd (800 tot 15 voor Christus).

Prehistorische bewoners

Erfgoedspecialist Martijn Horst van Landschap Overijssel: “Door de raatakkers en de grafheuvels weten we al veel langer dat de Manderheide al in de prehistorie werd bewoond. Maar dit is het eerste gebouwtje dat we vinden: een door mensen gemaakte constructie. De boerderij of boerderijen waar deze spieker bij hoorde, moet dus in de buurt zijn. Wat dat betreft, is er nog een wereld te ontdekken in dit landschap!”

Reacties

Cookieinstellingen