Voorbereidingen nieuwe basisschool Geesteren in volle gang, samen met kinderopvang

Gerard van der Kuil en Irma Lohuis
Foto: De Boerderij

Alle seinen staan op groen voor de realisatie van een zogeheten kindvoorziening, bestaande uit een basisschool én buitenschoolse opvang, op de locatie van de huidige Aloysiusschool in Geesteren.

Hiervoor ondertekenden op 16 februari Irma Lohuis als directeur van kinderopvang De Boerderij en Cas Bartman, zijnde directeur van scholenkoepel TOF Onderwijs, de intentieverklaring. Het overleg over de wijze waarop deze verregaande samenwerking nog nader vorm gaat krijgen, is volop gaande. De deur van het kindvoorziening staat open voor alle Geesterense kinderen van 0-13 jaar.

Het gezamenlijke programma van eisen is gereed en de architectenselectie is inmiddels al opgestart. “In de loop van maart hopen we een architect geselecteerd te hebben en met hen het ontwerpproces verder vorm te kunnen gaan geven. Voor de zomer hopen we, zodra de eerste schetsen gereed zijn, ook met de buurt in overleg te kunnen”, licht Lohuis toe.

Gerard van der Kuil, directeur van Aloysiusschool, sprak zijn vertrouwen uit in de toekomstige samenwerking. Hij bedankte beide ondertekenaars voor de inspanningen tot dusverre en van beide kanten werd het vertrouwen in de toekomst uitgesproken, zij het zonder de gebruikelijke handdruk. Wel waren er bloemen.

Reacties