Eerste greppelplasdras van Twente aangelegd

De eerste greppelplasdras in Twente is een feit en werd aan de Langenmaatsweg in Geesteren gerealiseerd.

Het was landeigenaar Hennie Blokhuis die in vier dagen tijd, samen met zijn kinderen, van een hindernis voor kuikens van weidevogels een ondiepe sloot maakte.

Uit onderzoek blijkt dat de greppelplasdras effectief is voor de natuur. “Het idee is dat met een greppelplasdras het gras plaatselijk minder snel groeit en gevarieerder van structuur wordt, waardoor het insectenaanbod verbetert,” zegt Tim Visser van de Universiteit Wageningen. Hij deed onderzoek naar dit nieuwe fenomeen. “En dat is precies wat weidevogelkuikens nodig hebben. De drassige grond is ook voor de volwassen weidevogels aantrekkelijk omdat ze daardoor gemakkelijk wormen kunnen vinden.”

Kuikens

Weidevogels als de grutto, kievit, tureluur en wulp maken nesten bij nat land. Zodra kuikens uit het ei zijn gekomen, lopen deze richting kruidenrijke weilanden om insecten te eten. Vaak zit tussen het nest en het kruidenrijk land een diepe greppel. Die moeten zoveel mogelijk dicht, geeft Vogelwerkgroep Geesteren aan. “Want de kleine dieren kunnen er nauwelijks doorheen waden. Buizen gaan in de diepe greppel zodat de watergang in tact blijft, een zeil moet er over zodat het water niet wegstroomt en tot slot nog een laag zand er over. Alleen moet er dan nog water op de greppelplasdras worden gepompt.”

Hennie Schröder, de voorzitter van de werkgroep, wil de komende weken nog drie greppelplasdrassen extra aanleggen rond Geesteren. De afgelopen jaren zijn al vier grote plasdrassen aangelegd rond het dorp, dat van oudsher een weidevogelgebied met korhoenders en kemphanen is. Maar die daar al niet meer voor.

Reacties

Cookieinstellingen